19.04.2009

بسته پیشنهادی ستاد میرحسین به اصولگرایان منتقد دولت

خُسن آقا: حتما میرحسین قول داده پست وزارت کشور را به کردان بازگرداند!
عصرایران: تحلیلی که در جلسات ستاد مرکزی میرحسین مطرح شده این است که اصولگرایان 5 میلیون رأی سرگردان دارند و اگر میرحسین بتواند این آراء را به سمت خود جذب کند ، احتمال پیروزی وی در دور اول انتخابات دور از ذهن نیست.
عصرایران – ستاد میرحسین موسوی ، کاندیدای اکثریت اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ، اخیراً مذاکراتی را با برخی کاندیداهای اصولگرا آغاز کرده و از آنها خواسته است در ازای برخی مناصب در دولت احتمالی میرحسین ، وارد رقابت ها نشوند.

به گزارش خبرنگار عصرایران ، تحلیلی که در جلسات ستاد مرکزی میرحسین مطرح شده این است که اصولگرایان 5 میلیون رأی سرگردان دارند و اگر میرحسین بتواند این آراء را به سمت خود جذب کند ، احتمال پیروزی وی در دور اول انتخابات دور از ذهن نیست.

با این حال ، آنچه به عنوان چالش جدی برای ستاد میرحسین مطرح شده ، احتمال حضور برخی چهره های اصولگرای منتقد دولت احمدی نژاد است ، چه آن که بر مبنای تحلیل ها ، با حضور احتمالی برخی از این افراد در انتخابات ، آرای اصولگرایان منتقد دولت ، به جای آن که به سبد میرحسین برود ، متوجه این کاندیداها خواهد شد.
بر این مبنا، با برخی از چهره های شاخص جریان اصولگرایان منتقد دولت یا نمایندگان آنها ، چندین جلسه برگزار شده و پیشنهاداتی حتی در سطح وزارت کشور به آنها شده است تا کاندیدا نشوند و این درحالی است که تا کنون ، پاسخی به این پیشنهادات داده نشده است.

البته در بسته پیشنهادی ستاد میر حسین به برخی از این کاندیداها ، علاوه بر طرح کناره گیری از کاندیداتوری ، این موضوع نیز مطرح شده که این افراد ستادهای خود را در اختیار میرحسین قرار دهند و نیروهایشان را به سمت وی هدایت نمایند.

بر اساس این گزارش و در راستای خنثی کردن تلاش برخی طیف های اصولگرایان مبنی بر کمرنگ کردن جنبه های ارزشی میرحسین موسوی ، در ستاد وی مصوب شده است که تعامل ویژه ای با چهره های مذهبی ،مساجد و نیروهای بسیجی برقرار شود و طی آن به ارزشگرایی و ساده زیستی میرحسین که مورد توجه و علاقه این طیف است ، تأکید گردد.

در همین حال تيم هاي فعال ميرحسين مأمور شده اند كه كاستي ها و وعده هاي احمدي نژاد در سفرهاي استاني را جمع آوري كنند.
ميرحسين از 25 فروردين سفرهاي استاني را با استان هاي ايلام و خوزستان آغاز کرد.
ستاد وی در تمام استان ها تيم هایي را مأمور كرده كه اطلاعات ميداني در مورد ويژگي ها، ظرفيت ها، اقدامات انجم شده و انجام نشده، انتقادات زنان، جوانان و نرخ بيكاري را جمع آوري كنند. این تیم ها همچنین موظف اند شعارها، وعده ها و مصوبات استاني هر استان را جمع آوری کنند و با بررسي وضعيت فعلي وعده ها، پروژه ها، توقعات و كم كاري ها را به دست آورد تا از آن در سفرهای استانی میرحسین استفاده شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates