14.05.2009

اعدام جوانان كرد در ملاعام

یوتوب:


رای دادن به هر کاندیدایی در این حکومت به معنی آن است که این جنایات را تایید می کنید.با تحریم انتصابات رژیم را منزوی و سرنگون کنید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates