06.06.2009

تحلیل پدر داماد احمدی نژاد در گفت و گو با فرارو: احمدی نژاد امشب “جزایری” و “کرباسچی” را رو می کند

فرارو: احمد خورشیدی پدر داماد احمدی نژاد و از اعضای ستاد احمدی نژاد در سال 84 بر این باور است که احمدی نژاد تاکتیک افشاگری را رهای نخواهد کرد و در مناظره امشب مسئله ی شهرام جزایری و کرباسچی رو خواهد کرد.

احمد خورشیدی در گفت و گو با فرارو درباره ی مناظره احمدی نژاد و کروبی و تاکتیک های این دو در مناظره گفت: «به نظر من تاکتیک کروبی به نحوه ی برخورد احمدی نژاد باز می گردد، اگر احمدی نژاد بخواهد همان روال مناظره با موسوی را در پیش بگیرد آقای کروبی هم قطعا برخورد تند خواهد کرد.»

وی ادامه داد: «با توجه به این که احمدی نژاد تاکتیک افشاگری را رای آور می داند و برهمین اساس این شیوه را ادامه خواهد داد و بعید به نظر می رسد تغییر روش دهد.»

عضو ارشد ستاد احمدی نژاد در سال 84 افزود: «احمدی نژاد در این مناظره مسئله ی شهرام جزایری را در اذهان زنده خواهد کرد و بر روی حاشیه های این مسئله مانور خواهد داد چرا که هم مسئله ی اقتصادی است و این که موضوع جزایری در ذهن مردم حسابی جا افتاده و حتما احمدی نژاد به این مسئله خواهد پرداخت، و بحث دیگر این مناظر موضوع کرباسچی است چرا که کروبی، کرباسچی رابه عنوان معاون اول خود انتخاب کرده است و کرباسچی هم دارای پرونده ی اقتصادی در قوه ی قضاییه بوده است.»

این تحلیلگر سیاسی گفت: «احمدی نژاد هر گونه موضعی بگیرد کروبی هم حتما به همان شکل موضع خواهد گرفت، شیوه ی افشاگرانه ی احمدی نژاد در مناظره با موسوی بر پایه ی اتهام بدون سند بود و اتهام بدون سند خیلی خرج ندارد مخصوصا اگر قرار باشد پیگیری قضایی هم نداشته باشد، به نظر می رسد کروبی هم از همین تکنیک استفاده کند.»

دبیرکل جمعیت خدمت گزاران درباره این که آیا تاکتیک افشاگری احمدی نژاد رای آور خواهد بود یا نه گفت: «مخاطبین در یک تقسیم بندی کلی دو قسم هستند اول، توده های مردم و عوام هستند و دیگری نخبگان جامعه هستند، که گروه نخبگان به طور صد در صد با مشاهده ی مناظره ی احمدی نژاد و موسوی به طرف موسوی متمایل شدند اما بخشی از توده ها بعد از آن مناظره نگران شدند و بخشی دیگر هم از این نوع موضع گیری ها خوشحال گشتند، اما پس از گذشت چند روز عقلانیت در میان توده ها حاکم شده و به طور کلی به نظر من آن مناظره به سود احمدی نژاد نبود.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates