19.06.2009

وزارت اطلاعات:کشف چند شبکه تروریستی

انتخاب :سربازان گمنان امام زمان (عج) توطئه چندین تیم و گروه تروریستی را که در صدد بمب گذاری و ایجاد آشوب و اغتشاش بودند کشف و خنثی کردند.

سربازان گمنان امام زمان (عج) توطئه چندین تیم و گروه تروریستی را که در صدد بمب گذاری و ایجاد آشوب و اغتشاش بودند کشف و خنثی کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبروزارت اطلاعات اعلام کرد: اعضای یکی از شبکه های کشف شده در صدد بودند در روز انتخابات در مراکز پرجمعیت و شعبات مختلف تهران از جمله حسینیه ارشاد و مسجد النبی بمب گذاری کنند که ماموران هوشیار امنیتی قبل از هرگونه اقدامی آنها را بازداشت کردند.

اعضای این شبکه تروریستی درتشریح ارتباطات گسترده خود با دشمنان ملت ایران ، از ارتباط با عوامل سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز سخن گفته اند.

علاوه بر این شبکه تروریستی که توطئه شوم آن در روز انتخابات خنثی شد در روزهای اخیر نیز چندین تیم تروریستی دیگر که در دو شبکه تحت هدایت بیگانگان در صدد بمب گذاری و فتنه انگیزی بودند با تلاش سربازان گمنان امام زمان (عج) قبل از هرگونه اقدام تروریستی بازداشت شدند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates