24.06.2009

نماينده رضايي در شوراي نگهبان : سخنگوي شوراي نگهبان خلاف گويي مي كند

بازتاب: وي همچنین افزود : البته اگر آقايان اظهارات خلاف واقع را تكذيب نكرده و به چنين سخناني ادامه دهند آن موقع مجبور خواهيم شد مكاتبات با شوراي نگهبان و دلايل و مستنداتي كه منجر به انصراف و عدم پيگيري آقاي رضايي از بازشماري آرا شده است را منتشر کنیم تا ملت شريف ايران در جريان حقايق اين اقدام و وقايع پشت صحنه آن قرار گيرند.
دكترعلي احمدي نماينده محسن رضايي برای پيگيري شكايات انتخاباتي، در واكنش به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد ، بازشماري آرا به دليل عدم همكاري شوراي نگهبان و وزارت كشور در هيچ يك از استانهاو حوزه هاي مورد توافق صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار “تابناک”وی در گفتگو با سایت شخصی دکتر رضایی ضمن بیان مطلب فوق،در ادامه بیان داشت: در استان كرمانشاه نیز كه بازشماري آغاز شده بود به دليل عدم دسترسي نمايندگان ما به همه كنترلهاي لازم و فرمهاي كليدي 22،23،28و 29 اين بازشماري در همان ابتدا متوقف شده است بنابراين سخنان آقاي كدخدايي و اطلاعيه ستاد انتخابات كشور خلاف واقع بوده و تكذيب مي شود.

علی احمدی در ادامه گفتگوی خود تاکید کرده است كه : دلايل و مستندات اخلال و عدم همكاري در بازشماري طي دو نامه مفصل به اطلاع جناب آقاي كدخدايي رسيده است.

وي همچنین افزوده است : البته اگر آقايان اظهارات خلاف واقع را تكذيب نكرده و به چنين سخناني ادامه دهند آن موقع مجبور خواهيم شد مكاتبات با شوراي نگهبان و دلايل و مستنداتي كه منجر به انصراف و عدم پيگيري آقاي رضايي از بازشماري آرا شده است را منتشر کنیم تا ملت شريف ايران در جريان حقايق اين اقدام و وقايع پشت صحنه آن قرار گيرند.

نماينده دكتر محسن رضايي در شوراي نگهبان ضمن هشدار و انتقاد از سوء استفاده برخي از افراد و رسانه ها از ايثار ، صبوري و متانت ايشان ، تاكيد كرد : ما حق پيگيري و شكايت از خاطيان و متخلفان احتمالي حقيقي یا حقوقي انتخابات دهمین دوره رياست جمهوري در مراجع قانوني و قضايي وفق اصول 34 و 159 قانون اساسي و ماده 94 قانون انتخابات ریاست جمهوری كشور را براي خود محفوظ مي دانيم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates