18.01.2009

مسدود شدن IP سايتهای خبری توسط مخابرات(سانسور متلق شد)

بازتاب: در حالیکه اين سايتها همگي با استفاده از فيلترشكن قابل دسترسي هستند، با استفاده از Trace در شبكه مشخص مي شود كه اين IP در داخل وزارت مخابرات و فني آوري اطلاعات مسدود شده است.
از بامداد امروز IP هاي سرور ميزباني عمده سايت هاي خبري توسط مخابرات مسدود شده است و دسترسي به اين سايت ها از داخل كشور غير ممكن گرديده است.

به گزارش “فردا”در حالیکه اين سايتها همگي با استفاده از فيلترشكن قابل دسترسي هستند ، با استفاده از Trace در شبكه مشخص مي شود كه اين IP در داخل وزارت مخابرات و فني آوري اطلاعات مسدود شده است.

همانطور كه در نتيجه Trace مشخص است دسترسي از آي پي 78.38.255.229 به بعد مسدود شده است.

اين IP متعلق به INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY (ITC) مي باشد كه از طريق whois بدست آمده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates