30.08.2009

پشت پرده دادگاه های نمایشی، صفایی : این مزخرفات چیه؟

نوروز: یکی از اسیران آزاده که چند روزی را در یک سلول عمومی همراه با چند تن از جوانانی که در دادگاه های نمایشی حضور داشتند، گذرانده است به نقل از این جوانان اطلاعات تازه ای از این دادگاه های نمایشی ارائه نموده است.
توجیه اسرای حاضر در دادگاه:
این اسیر آزاد شد به خبرنگار نوروز می گوید:”قبل از حضور اسرا در دادگاه، جوانانی را که قرار بوده در نمایش حضور پیدا کنند، توجیه می شدند و به آن ها یادآوری می شد که در دادگاه هیچ غریبه ای نیست. بازجو تاکید می کرد شاید آن جا خبرنگار و عکاس و فیلمبردار و تماشاگر ببینید و جوگیر شوید که چیزی بگویید، اما مطمئن باشید که همه آنها از نیروهای خودمان هستند و اگر حرفی غیر از چیزهایی که به گفته شده است بگویید دوباره سروکارتان با ماست.

اعتراض به اظهارات بیان شده در دادگاه:
این فعال سیاسی به نقل از دو نفر از حاضرین در دادگاه اول به عکس العمل صفایی فراهانی به اعترافات نمایشی محمد علی ابطحی اشاره کرده و می گوید:”صفایی فراهانی با شنیدن حرف های ابحطی با صدای بلند جوری که خیلی ها شنیدند گفته است:این مزخرفات چیه”

این اسیر از بند ازاد شده از برخی از اظهارات در دادگاه نیز سخن گفته است که با توجه به اینکه نقل آن مطالب می تواند منجر به فشار بیشتر به اسرا شود از نقل آن خودداری می کنیم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates