05.10.2009

تصاویری تازه از بازداشتگاه کهریزک + توضیحات «تابناک»

بازتاب: اما نکته مهمی که در این گزارش تصویری، تلاش شده از آن غفلت شود، آن است که اساسا جنایاتی که در این بازداشتگاه رخ داده و قلب ملت و رهبری را جریحه‌دار کرده، به طور کل در هیچ یک از فضاهای این تصاویر رخ نداده و همگی مربوط به همان قرنطینه‌هایی است که هیچ عکسی از آنها منتشر نشده است.

تصاویر زیر که از سوی یک سایت خبری جدید‌التأسیس با عنوان تصاویری تازه از بازداشتگاه کهریزک منتشر شده است، ابهاماتی را پدید آورده و ما را بر آن داشت تا در این باره بررسی بیشتری انجام دهیم.

به گزارش «تابناک»، یک منبع آگاه از مسائل مربوط به قضیه کهریزک در این باره گفت: بازداشتگاه کهریزک که در چند ده کیلومتری جنوب شرق تهران قرار دارد، در واقع همان زندان شورآباد است که در بیابان‌های 15 کیلومتری شرق کهریزک واقع شده است.

این منبع آگاه با اشاره به عکس‌های منتشره، آنها را جهت‌دار و با هدف منحرف کردن افکار عمومی از فضای واقعی آنجا دانست و در مورد هر یک از آنان توضیحاتی را به «تابناک» ارایه داد.

بنابر اظهارات این منبع آگاه قطعا بهتر بود عکسها و فیلمهایی که توسط مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا کمیته ویژه پیگیری شورای امنیت ملی با حضور آقایان سروری و دهقان تهیه شده بود، منتشر می شد تا حقایق مسئله آشکار می گشت.

1) این عکس اساسا نامربوط است و ربطی به محوطه بازداشتگاه کهریزک ندارد.

2) عکس دوم واقعیت دارد و نمایی کلی از بازداشتگاه را نشان می‌دهد. در گوشه سمت چپ این عکس، مخزن گازوئیلی دیده می‌شود که سوخت مورد نیاز موتورخانه بازداشتگاه را تأمین می‌کند. محوطه سبز رنگ روبه‌روی این مخزن، مربوط به موتورخانه است که درست در زیر آن و در عمق 1.5 تا 2 متری از سطح زمین دو قرنطینه وجود دارد که یکی از آنها، ویژه نگهداری اراذل و اوباش بوده و بازداشتی‌های اخیر را نیز در قرنطینه دوم نگهداری می‌کرده‌اند و این در حالی است که در این عکس‌ها، هیچ اشاره‌ای به آنها نشده؛ ضمن آنکه دود گازوئیل حاصل از کارکرد موتورخانه که شبها فعال بوده هم مستقیم به داخل این قرنطینه‌ها می‌رفته است.

نکته دیگر در این عکس، مربوط به کولرهاست، به گونه‌ای که در واقع این کولرها اساسا کار نمی کرده‌اند.

3) این عکس محوطه بیرونی پادگان آموزشی یگان ویژه ناجا را نشان می‌دهد که بازداشتگاه مذکور، همان ساختمان سفید رنگ زیر میله پرچم است و در واقع، در گوشه‌ای از همین پادگان واقع شده است.

4) در گوشه سمت چپ بالای این عکس تپه‌هایی دیده می‌شود که در پشت آنها یکسری کانکس هست که مربوط به نگهداری زنان ویژه بوده که در ماجرای خاک سفید دستگیر شده بودند.

5) سمت چپ این عکس همان سوله موسوم به قفس است که برخی از بازداشتی‌های مربوط به طرح امنیت اجتماعی را در آنجا نگهداری می‌کرده‌اند و فاقد دستشویی و حمام دایمی در شبانه‌روز بوده و زندانیان تنها ساعات محدودی به آنها دسترسی داشته‌اند.

6) در این تصویر تلاش شده تا عکسی تیره و تار گرفته شود تا عمق کثیفی و غیر بهداشتی بودن این سرویس‌های بهداشتی مشخص نباشد.

7) این عکس به خوبی تراکم بازداشتیها را در یک قفس نشان می‌دهد و این تازه پس از این همه پیگیری و دستوراتی است که از سوی مقامات گوناگون و به ویژه رهبر انقلاب صادر شده است.

8) در این عکس آن دو درب انتهایی همان سرویس های بهداشتی عکس قبلی هستند که البته در بعضی از ساعات شبانه روز در اختیار بازداشت شدگان قرار می‌گرفته است.

اما نکته مهمی که در این گزارش تصویری سعی شده از آن غفلت شود، آن است که اساسا جنایاتی که در این بازداشتگاه رخ داده و قلب ملت و رهبری را جریحه‌دار کرده، به طور کل در هیچ یک از فضاهای این تصاویر رخ نداده و همگی مربوط به همان قرنطینه‌هایی است که هیچ عکسی از آنها منتشر نشده است ضمن اینکه ظاهرا عمدی در کار است تا حقایقی همچون استفاده از برخی اراذل و اوباش در تنبیه بدنی بازداشت شدگان و محدودیتهای غذایی، بهداشتی و … برای دستگاه قضایی و افکار عمومی روشن نشود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates