29.10.2009

این 1.5 ميليون گردشگر خارجی کجا هستند؟!

عصرایران: رئيس سازمان ميراث فرهنگي در حالي از حضور 1.5 ميليون گردشگر خارجي در شش ماهه نخست سال خبر داده كه نادرستي اين ادعا به سهولت با محاسباتي ساده در خصوص پروازهاي خارجي ، وضعيت فعاليت شركت هاي مسافرتي و هتلها …
در شرايطي كه شواهد و مستندات از كاهش چشمگير ميزان گردشگر خارجي در كشور در ماه هاي اخير به ويژه در مدت زمان پس از انتخابات خبر مي دهند مسئولان سازمان ميراث فرهنگي كشور از بازي با اعداد و رقمها در اين عرصه ابايي نداشته و به ارائه آمار نادرست ازطريق رسانه ملي مي پردازند.

به گزارش فردا، گفتگوي حميد بقايي، رييس سازمان ميراث فرهنگي با برنامه تلويزيوني كه شنبه شب اتفاق افتاد در حالي بر حضور يك ميليون و 500 نفر گردشگر خارجي در شش ماهه نخست سال جاري متمركز شد كه سال گذشته نيز مسئولان اين سازمان با ارائه آمار دو ميليون و 500 نفري از گردشگران خارجي در كشور تعجب و اعتراض كارشناسان و خبرگان عرصه گردشگري را برانگيختند.

با اينهمه به نظر مي رسد اصرار مسئولان سازمان ميراث فرهگي كشور بر ارائه آمار نادرست تمامي نداشته باشد چرا كه با وجود شرايط دشوار براي حضور گردشگر در ماه هاي اخير بقايي از حضور يك ميليون و 500 گردشگر در شش ماه نخست سال جاري خبر داده و اين در حالي است كه صنعت گردشگری کشور تحت تاثیر شرایط داخلی ، و نارسايي هاي موجود در زمينه گردشگري با پيچيدگي هاي بسياري مواجه شده و در معرض بحران قرار دارد.

چندی پیش محمد علی واقفی از اعضای هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران به خبرگزاري ها گفته بود که تورهای خارجی تحت تاثیر شرایط داخل کشور پس از انتخابات در حال لغوشدن هستند ضمن آنكه حوادث اخیر ناوگان هوایی کشور نيز باعث شده که همان تعداد اندک گردشگران نیز تمایل به استفاده از مسیرهای هوایی درایران را نداشته باشند.

با اين همه بقايي در يكي از گفتگوهاي اخير خود اگرچه تاثیر حوادث داخلی بر صنعت گردشگری را رد نکرده اما اثرات آن را بسیار ناچیز دانسته است.

اينها همه در حالي است كه آمارها از لغو شدن 95 درصد تورهاي خارجي در ايام پس از انتخابات حكايت داشته وآژانس داران ايراني بر نبود گردشگر خارجي در کشور تاكيد مي كنند. آنها معتقدند صنعت گردشگري ايران در زمينه ورود گردشگران خارجي با افت بسياري روبرو بوده است. به گونه اي كه اسدي، رييس يكي از آ‍‍ژانس هاي بين المللي از افت 99 درصدي وورد گردشگر به كشور مي گويد و معتقد است شرايط خاص سياسي کشورمان و عدم تبليغ جاذبه هاي گردشگري ايران در رسانه هاي خارجي از مهمترين عوامل رکود ورودي گردشگر به کشور در ماه هاي اخير بوده است.

محمدحسن کرماني، رييس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدماتي و مسافرت هوايي نيز بر نبود گردشگر خارجي در کشور تاکيد مي كند و مي گويد:” اين روزها تمامي آژانس داراني که در زمينه وارد کردن توريست فعاليت مي کنند با مشکل مواجه شده و تورهاي آنها در کشورهاي خارجي لغو شده است.”

از سوي ديگر مسيح ‌اله صفا، رئيس جامعه هتلداران كيش و عضو انجمن دفاتر خدمات مسافرتي ايران نيز در گفتگو با خبرگزاري ها آمار حضور يك ميليون و پانصد هزار نفر گردشگر خارجي در هفت ماه گذشته را نادرست دانسته است .

وي با بيان استدلالي ساده تصريح كرده است: ” اگر اين تعداد گردشگر خارجي در هفت ماه گذشته را به تعداد روزها تقسيم كنيم روزانه بيش از 7 هزار نفر را بالغ مي شود و روزانه بيش از 7 هزار نفر به معني اين است كه روزانه 30 پرواز خارجي؛ آن‌هم فقط گردشگر به اين كشور بيايد. آيا اين 30 پرواز عملي شده است؟!

وي پاسخ داده است : جواب منفي است ، در فرودگاه امام روزانه حتي نصف اين تعداد پرواز هم به زمين نمي‌نشيند. نكته ديگر اينكه گردشگر خارجي كه يك شب در كشور مقصد اقامت نمي‌كند. اين يعني شب اول 7 هزار نفر، شب دوم 14 هزار نفر و شب سوم اين تعداد به 21 هزار نفر مي رسد. اين تعداد گردشگر اگر يك هفته هم بماند ظرفيت اشغال هتلهاي ما به 49 هزار نفر در يك شب توسط گردشگران خارجي مي رسد. حال كدام نهاد رسمي مي تواند حضور 49 هزار نفر توريست خارجي را در يك شب در ايران تائيد كند.”

به اين ترتيب ادعاي رييس سازمان ميراث فرهنگي مبني بر حضور يك ميليون و 500 گردشگر در شش ماه نخست سال جاري جاي بيش از پيش بحث و بررسي دارد و اين پرسش را ايجاد مي كند كه اصرار مسئولان سازمان ميراث فرهنگي بر ارائه آمار غلط چه مبنايي دارد؟

اصفهان با ورودي صفر براي گردشگر خارجي مواجه است

رييس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدماتي و مسافرت هوايي اگرچه تاكيد مي كند كه درباره آمار ارائه شده توسط بقايي اظهار نظري ندارد اما معتقد است آنچه كه در حوزه ملموس گردشگري اتفاق افتاده بر ادعاي ريس سازمان ميراث فرهنگي درباره آمار گردشگران خارجي منطبق نيست .

او با بيان اينكه چنين ادعايي در حوزه اجرايي واقعيت ندارد به «فردا» مي گويد:” ما در شش ماه نخست سال جاري كه البته فصل هاي توريستي ما هم بودند با ركود بسياري در گردشگري خارجي مواجه بوديم. در برخي بخش ها اين ركود به بالاي 65 درصد مي رسد. براي مثال چندي پيش رييس اتحاديه هتلداران اصفهان گفته بود ورودي توريست خارجي به اصفهان در اين مدت صفر است. با توجه به اين خبر مي خواهم بگويم وقتي اصفهان كه يكي از مهمترين مراكز گردشگري ما محسوب مي شود با ورودي صفر براي توريست خارجي مواجه شده چطور مي توانيم بگوييم آمار گردشگر خارجي در كشورما بالا بوده است؟”

وي از سوي ديگر به آمار اشغال هتل ها در ماه هاي اخير اشاره مي كند و مي افزايد:” اگر آمار مسافران خارجي هتل ها را بررسي كنيم متوجه مي شويم كه از گردشگر خارجي خبري نيست. به همين دليل من فكر مي كنم اين ادعا كه در شش ماه اخير يك ميليون و 500 نفر گشدرگر خارجي در كشور حضور داشته اند صحيح نباشد.”

تاكيد كرماني بر ركود شديد ورود گردشگر خارجي به كشور در ماه هاي اخير در حالي است كه وي روند گرشگري خارجي را در ماه هاي بعد نيز مناسب ارزيابي نمي كند و مي گويد: ”اول اينكه تقسيم فصول ورود گردشگر خارجي در ايران به دو بخش شش ماه نخست و دوم كار درستي نيست چون فصل گردشگري در كشور ما شش ماه نخست است و از اين جهت شش ماه دوم با اول قابل مقايسه نيست. يعني چنين تقسيم بندي غيرتخصصي به نظر مي رسد. اما به طور كلي اگر بخواهيم درباره وضعيت گردشگري خارجي در ماه هاي بعدي هم حرف بزنيم بايد بگويم درباره ورود گردشگر خارجي وضعيت خوبي نخواهيم داشت چرا كه شش ماه دوم سال در كشور ما فصل ورود توريست خارجي نيست.”

در چنين شرايطي شايد بهتر باشد مسئولان سازمان ميراث فرهنگي به جاي ارائه آمار نادرست درباره تعداد گردشگران خارجي و دلخوش كردن به ادعاهايي از اين دست، به برنامه ريزي و چاره انديشي براي بهبود روند ورود گردشگر خارجي به كشور بپردازند چرا كه فاجعه در عرصه گردشگري خارجي در كشور بر فرض هم كه اتفاق نيفتاده باشد، زماني رقم خواهد خورد كه آمارهاي نادرست جاي مديريت و برنامه ريزي مناسب را بيش از اين بگيرند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates