02.11.2009

لقمه چربی که اردوغان در سفر اخیر از تهران برد!

خبرآنلاین: روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله دوشنبه اش نوشت:

اردوغان پس از سفر به ایران که در روزهای اخیر صورت گرفت اظهار داشت: آنکارا حق بازاریابی بیش از 50 درصد از گاز استخراجی از ایران را خواهد داشت.مفهوم سخن نخست‌وزیر باهوش ترکیه آن اســت کـه هم پـروژه‌ای جـذاب -بـدون بـرگـزاری مـنـاقصـه- بـه آن کشـور پیشنهـاد داده‌ایـم و هـم پـیشاپیش در عرصه فروش گاز برای خود رقیب تراشی کرده‌ایم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates