09.11.2009

درخواست اقدام قوری برای نجات احسان فتاحیان از اعدام

پیک ایران: صبح روز چهار شنبه 20 آبان حکم اعدام فعال سیاسی احسان فتاحیان در زندان سنندج اجرا می شود.
در پی اخبار رسیده به کمپین و تائید خانواده و وکیل احسان فتاحیان حکم اعدام این فعال سیاسی در روز چهارشنبه 20 آبان ( 11/11/2009 ) در زندان سنندج اجرا می شود.
بدینوسیله از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست می نماییم برای لغو این حکم ظالمانه و یا به تاخیر انداختن آن فوراً اقدام جدی نمایند.
از همه نهادهای مدنی، بشر دوست و مدافعان حقوق بشر خواستاریم جهت جلو گیری از اجرای این حکم ناعادلانه و غیر انسانی دست به اقدامی موثر و جدی بزنند. و همچنین از همه رسانه های فارسی و کردی زبان ایرانی خواستاریم که این خبر را پوشش داده و دفاع از جان و زندگی یک انسان مدافع آزادی و حقوق مدنی در ایران را امر خود دانسته و ما را در این دفاع انسانی و مخالفت با اعدام یک فعال سیاسی و مدنی یاری دهند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates