04.02.2009

حضرات آیات رضایت می دهند

خُسن آقا: عجب دنیایی است دزدان باید رضایت بدهند تا دزد گیر آزاد شود!
وبلاگ خزعلی: از میان چهل و چند نفری که پالیز دار نام برده است، فقط 5 نفر از او شکایت کرده اند، حضرت آیت الله خزعلی با شناختی که از پالیزدار داشتند، با تک تک حضرات آیات صحبت فرمودند و خاطر آنان را مطمئن ساختند که پالیزدار غرضی نداشته است و از روی دلسوزی مطالبی را عنوان کرده که موجب سوء استفاده دشمنان شده است.

حضرات آیات با سعه صدر گفتند که از شکایت خود صرفنظر می کنند، آخرین نفری که با او صحبت شد ، حضرت آیت الله امامی کاشانی بود که معظم له نیز فرمودند: من نیز همان کاری را که سایر دوستان می کنند ، انجام می دهم.

بدین وسیله مراتب تشکر و قدر دانی دکتر عباس پالیزدار و همرزمان او را از همه آقایان اعلام می داریم

مطلب دیگری در همین رابطه

نهضت اصلاح در امت روح الله

سه شنبه, 15 بهمن 1387 ساعت 19:52
روزهای نخست بازداشت پالیزدار و همرزمانش، سعید مرتضوی – دادستان محترم تهران – با هفت برگ وکالتنامه به نزد آنان می رود که می خواهیم برایتان وکیل بگیریم ! و امضای همه را اخذ می کند، بعد از آن نام رمضان حاجی مشهدی زینت بخش اوراق سفید امضای وکالت می شود ! وکیلی که در طول بیش از 8 ماه اسارت، فقط یک بار به ملاقات پالیزدار رفته است و سایر همرزمان او را ندیده است !

وکیل تحمیلی که برای خالی نبودن عریضه و تظاهر به آزادی و دموکراسی در شرایط بد زندان ، امضای موکل را توسط دادستان اخذ می نماید ! و هرگز قدمی در دفاع از موکل بر نمی دارد !

جای بسی تعجب است که پس از عزل وکیل توسط پالیز دار و امکان ارتباط مختصر او با دنیای آزاد (منظور خارج از زندان است! ) ، او در اقدامی غیر شرعی و غیر حرفه ای، اعلام استعفای از وکالت می نماید، و می گوید:” برای حفظ شان وکالت از پالیز دار نمی توان دفاع کرد !!!”

آقای وکیل؛ برای حفظ شان وکالت یا حفظ حریم قدرت ؟ آقای وکیل خود را ارزان فروختی، مطمئن باش به گندم ری نمی رسی! اگر به فکر کاندیداتوری کانون وکلایی، راهش این نیست، که مدت زیادی جوانان غیور این مرز و بوم را در زندان معطل نگه داری.

آقای وکیل؛ طبق تحریر الوسیله امام، هرگز وکیل نمی تواند علیه موکل سخن بگوید و یا شهادت دهد، چگونه است که پس از وکالت تحمیلی امروز علیه موکل خود سخن می گویید؟ شان وکیل دفاع از موکل است نه تخریب او ! امروز کانون وکلا باید شرمسار این وکالت باشد و سر به زیر افکند !

بحمدلله قاضی مدیر خراسانی ، آزاده است، ر این یکماه پالیزدار را از انفرادی نجات داد، امکان تماس و ملاقات برای بستگان مهیا کرد، دستور بستری و ادامه درمان شیمیایی را صادر کرد، اما امروز نگران این هستیم که پرونده را از این قاضی حر بگیرند، و تلاشها برای گرفتن پرونده و سپردن آن به یک قاضی حرف گوش کن ادامه دارد !

اما این موج روز به روز گسترش می یابد،در زندان بسیاری از نیروهای حفاظت در اعتراض به حبس پالیزدار استعفا می دهند، از آن جمله قائم مقام حفاظت قوه قضاییه، این پیام بزرگی دارد که بچه های جبهه و جنگ از زندانی شدن همرزمشان ( بدون گناه) آزرده اند، این همصدایی زندانی و زندان بان مرا به یاد روز های قبل از پیروزی انقلاب می اندازد

نمی دانم آیا فریاد آزادی خواهی و نهضت اصلاح در امت روح الله (ره) را می شنوید، یا باز هم می گویید نواره !!!

دکتر مهدی خزعلی 15/11/87

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates