04.02.2009

رهبر را ديکتاتور مي دانند: زمينه سازي کيهان براي برخورد با تشکل هاي دانشجويي

روز: روزنامه کيهان روز گذشته اقدام به انتشار گزارشي عليه نشريات دانشجويي کرد و در آن مدعي شد که دانشجويان ‏از علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي به عنوان “ديکتاتور” نام مي برند. اقدام اين روزنامه که همزمان با ‏گسترش اعتراضات دانشجويي به دولت نهم، پس از آن صورت مي گيرد که چند ماه قبل عصمت باروتي همسر ‏مديرمسئول کيهان اعلام کرد “نقش نشريات دانشجويي در تهاجم ‏فرهنگي مورد غفلت واقع شده است.”‏

در گزارشي که روز سه شنبه در صفحه دانشگاه کيهان منتشر شد، آمده: “ولايت فقيه در طول حيات جمهوري ‏اسلامي، همواره مورد تهاجم نيروهاي معاند و مغرض قرار داشته است. اکنون نيز همان شبهات و ابهام پراکني ‏هاي سال هاي گذشته، همچنان تکرار مي شده و فضاي دانشگاه را مسموم مي سازند.”‏

کيهان حتي از اين نيز فراتر رفته و با اشاره به اينکه محتواي نشريات دانشجويي بر “نفي ولايت فقيه” تاکيد دارند، ‏نوشته است: “افزون بر جايگاه ولايت فقيه، متأسفانه گاهي نيز مشاهده مي شود که شخص ولي فقيه از چنين ‏سمپاشي هايي در امان نمي ماند و برخي اهانت ها نسبت به ايشان صورت مي پذيرد.”‏

اين روزنامه که خود تحت نظر نماينده ولي فقيه منتشر مي شود، همچنين با اشاره اي مختصر به رعايت “احترام ‏به رهبري” در نشريات دانشجويي تاکيد کرده: “در برخي از نشريات، مطالبي به چشم مي خورد که شگفتي ‏خواننده را در زمينه گستاخي نگارنده برمي انگيزد.”‏

مهمترين “سرفصلي” که اين روزنامه از انتشار آن در نشريات دانشجويي خبر داده “ديکتاتور خواندن” رهبري ‏است که کيهان با تاکيد بر اينکه “نشريات دانشجويي مجالي است براي برون داد آن چه در درون دانشگاه ها ‏درجريان است”، با استناد به آن درصدد حساس کردن نهادهاي امنيتي به فعاليت هاي دانشجويي برآمده است.‏

در گزارش کيهان همچنين ادعا شده که که دانشجويان در نشريات دانشجويي بر “مساوي دانستن مطلقه بودن ‏ولايت فقيه با استبداد و تماميت خواهي”، “تعارض دموکراسي، قرارگرفتن يک شخص به مدت طولاني در ‏بالاترين نهادهاي سياسي”، “نفي مستقيم و آشکار ديدگاه ها و گفتمان ها و آراي رهبري” تاکيد دارند.‏

‎‎دولت کريه‎‎‏ ‏

در ادامه روزنامه کيهان که علاوه بر نزديکي به نهادهاي امنيتي از حاميان سرسخت احمدي نژاد به شمار مي رود ‏در گزارش خود از “تهاجم عريان به دولت و رئيس جمهور” در نشريات دانشجويي ابراز نگراني کرده، و نوشته ‏‏”يکي از موارد و موضوعاتي که به صورت گسترده و فراوان در بسياري از نشريات دانشجويي مشهود مي باشد؛ ‏تضعيف و تخريب دولت نهم است.”‏

در اين گزارش نوع نشريات دانشجويي و جريان هاي دانشجويي مورد نظر کيهان، “نشريات دانشجويي چپ و ‏مستقل” معرفي شده اند، و تاکيد شده که “نشريات دانشجويي چپ و مستقل، در بسيار ي از موارد تلاش مي کنند ‏تا چهره اي نامطلوب و کريه از استراتژي و عملکرد دولت نهم ترسيم نمايند و افکار دانشجويان را نسبت به آن ‏منفي سازند.”‏

گزارش روزنامه کيهان با تاکيد براينکه دانشجويان دولت احمدي نژاد را “کريه” و “نامطلوب” مي دانند، تاکيد ‏شده “اين وضعيت به گونه اي دنبال مي شود که حتي قلم اين نشريات به سوي اهانت و هتاکي به شخص رئيس ‏جمهور نيز سوق مي يابد.”‏

‏”توتاليتر ناميدن دولت نهم”، “روي کار آمدن احمدي نژاد با تقلب هاي سازمان يافته در انتخابات”، “نظامي و ‏اقتدار طلب بودن دولت”، “ساده لوح و بي سياست بودن رئيس جمهور”، “محقق نشدن وعده هاي رئيس جمهور”، ‏‏”تندروي، افراطي گري و نظامي گري رئيس جمهور و دولت نهم” از جمله مواردي است که به نوشته کيهان ‏‏”دست مايه حمله و نقادي دولت احمدي نژاد” در ميان دانشجويان و نشريات دانشجويي است.‏

در حالي که دولت نهم و جناح حاکم بر ايران رسانه هايي چون چندين شبکه راديو و تلويزيون دولتي، اغلب ‏خبرگزاري هاي رسمي کشور، صدها سايت اينترنتي، و اغلب تريبون هاي رسمي کشور را در اختيار دارد، ‏روزنامه کيهان نوشته که اغلب نشريات دانشجويي بر “غلط بودن سياست رئيس جمهور درباره هولوکاست” تاکيد ‏دارند و ادعا کرده که دانشجويان در مورد احمدي نژاد و دولت نهم “تحت تاثير روزنامه هاي اصلاح طلب قرار ‏دارند.”‏

اين روزنامه اشاره اي به مستندات گزارش خود و ادعاهاي مطرح شده در آن عليه دانشجويان و نشريات ‏دانشجويي نکرده، و همچنين اعلام نکرده که اين گزارش در چه مرکز يا نهادي تهيه شده است.‏

کيهان سوابق فراواني در انتشار اخبار و گزارش هايي عليه تشکل ها و فعالان دانشجويي دارد، که در اغلب موارد ‏دانشجويان محتواي مطالب اين روزنامه را تکذيب کرده يا تحريف شده دانسته اند.‏

انتشار سري جديد حملات کيهان عليه نشريات دانشجويي از زماني در دستور کار اين روزنامه قرار گرفت که ‏عصمت باروتي همسر حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه کيهان به معاونت فرهنگي وزارت بهداشت، ‏درمان و آموزش پزشکي منصوب شد.‏

عصمت باروتي يکشنبه 24 اسفند 86 در جريان برگزاري همايش نشريات بسيج دانشجويي گفت: “نقش نشريات ‏دانشجويي در تهاجم ‏فرهنگي مورد غفلت واقع شده است.” وي با اشاره به اينکه”مبارزه با تهاجم فرهنگي در ‏امتداد فرهنگ غني عاشوراست که رسانه ها به ‏ويژه نشريات دانشجويي نقش مهمي در اين زمينه دارند و اين نقش ‏تاکنون مورد غفلت بوده است” اظهار داشت: “دشمنان همواره درصدد ضربه زدن به فرهنگ و‎ ‎بي هويت کردن ‏فرهنگ غني و ارزشها اسلامي هستند.”‏

اين اظهارات درست در زماني بيان شده بود که احمد قصابان، احسان منصوري و مجيد توکلي سه دانشجوي ‏دانشگاه اميرکبير تهران به ‏دنبال سناريو امنيتي-رسانه ي بر عليه نشريات دانشجويي، و انتشار مطالبي مشابه ‏گزارش اخير کيهان در رسانه هاي حامي دولت در بازداشت به سر مي بردند. آن سه دانشجو اما در دادگاه نهايي ‏از اتهام انتشار نشريات جعلي دانشجويي که محتواي آن شباهت قابل توجهي با گزارش اخير کيهان دارد، تبرئه و ‏در نهايت آزاد شدند.‏

با اين حال مقام هاي قضايي جمهوري اسلامي تاکنون حاضر نشده اند اسامي افراد و دست هاي پشت پرده اي را ‏که در ارديبهشت سال 86 به جعل نشريات دانشجويي در دانشگاه امير کبير تهران پرداختند به افکار عمومي ‏معرفي کنند.‏

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates