28.11.2009

نیروگاه اتمی بوشهر: سه هزار پرسنل، دو هزار و پانصد روس!

پارسینه: مجموعه نیروگاه اتمی بوشهر، حدودا سه هزار پرسنل ثابت دارد که از این تعداد بیش از دوهزار و پانصد نفر از پرسنل آن، روسی بوده و تنها قریب به 500 پرسنل ایرانی در این نیروگاه مشغول به کار است.کارکنان روسی این نیروگاه در شهرکی مخصوص در اطراف نیروگاه بوشهر سکنی گزیده اند و از آزادی ها و مصونیت های دیپلماتیک و خاص بهره مند هستند.
به گزارش پارسینه، مجموعه نیروگاه اتمی بوشهر، حدودا سه هزار پرسنل ثابت دارد که از این تعداد بیش از دوهزار و پانصد نفر از پرسنل آن، روسی بوده و تنها قریب به 500 پرسنل ایرانی در این نیروگاه مشغول به کار است.

کارکنان روسی این نیروگاه در شهرکی مخصوص در اطراف نیروگاه بوشهر سکنی گزیده اند و از آزادی ها و مصونیت های دیپلماتیک و خاص بهره مند هستند.

طبق توافق اولیه قرار بود نیروگاه بوشهر تا سال 2000 میلادی اتمام یابد، روسیه از سال 1991 و بعد از انصراف مبلغ کل قرارداد در این پروژه در ابتدا یک میلیارد و دویست میلیون دلار بود که با گذشت زمان و تجدید نظرها مبلغ این قرارداد ده درصد افزایش داشته‌است. سوخت نیروگاه بوشهر نیز ۵۲ میلیون دلار به انضمام کل هزینه‌های حمل تا محل ساختگاه پیش بینی شده بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates