03.12.2009

مدرك دكتری رییس هیات مدیره صاحب مخابرات هم …درآمد!

آينده : خبرنگار “آینده” گزارش داد: براساس اسناد منتشر شده توسط یك وبلاگنویس، اعتبار مدرك رییس هیات مدیره خریدار شركت مخابرات با ابهام مواجه است.
به نوشته وبلاگ امروزها دكتر “سیدمصطفی سیدهاشمی” 16 سال نماینده مجلس از شهر مراغه و معاون اقتصادی فعلی ستاد اجرایی فرمان امام و عضو هیئت مدیره اتاق تعاون ایران؛ رئیس شورای شهر و شهردار اسبق مراغه و مدیر كل اسبق پست استان تهران و عضو موسس و عضو اسبق هیات مدیره شركت پست كشور و البته ده ها عنوان و مسئولیت گوناگون مشابه دیگر.
چندین سال پیش، یك نشریه محلی كه از موضوع مدرك دكترای این نماینده دوره های چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس خبر داشت، خبر این مدرك را طی گزارشی منتشر كرد و پس از شكایت سیدمصطفی سیدهاشمی از نویسنده آن مطلب، دادگاه از او خواست تا مدرك دكترای خود را ارائه كند و او همین مدرك را به دادگاه داد و پس از استعلام از وزارت علوم معلوم شد كه مدرك دكترای مورد ادعای وی، هیچ گونه اعتباری ندارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates