12.12.2009

صدور احکام سنگین حبس برای دانشجویان شیراز

خبرنامه امیرکبیر: دادگاه انقلاب شهر شیراز صدور احکام قضایی برای ۸ دانشجو و یک استاد در دانشگاه‌های شهر شیراز را اعلام کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این احکام پس ز بازداشت گسترده دانشجویان شیراز در روز ۱۳ آبان و برگزاری دادگاه این دانشجویان اعلام شده است.

احکام صادر شده برای دانشجویان دانشگاه‌های شیراز عبارت است از:
۱- کاظم رضایی؛ دانشجویی دانشگاه شیراز ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری
۲- دکتر مسیح ا… حقیقت جو استاد علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵ سال حبس تعلیقی
۳- نظری دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ۴ سال حبس تعزیری
۴- یحیی طاووسی دانشجوی دانشگاه شیراز ۳ سال حبس تعزیری
۵- احسان کاووسی دانشجویی دانگاه علوم پزشکی ۳ سال حبس تعزیری
۶- علی جلالی دانشجویی دانشگاه پیام نور ۶ ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۱ میلیون تومان جریمه نقدی
۷- مجتبی حسینی دانشویی دانشگاه شیراز ۶ ماه حبس تعلیقی
۸- سعید رضایی دانشجویی دانگاه علوم پزشکی ۶ ماه حبس تعلیقی
۹- خیبر حسن پور دانجوی دانشگاه شیراز ۶ ماه حبس تعلیقی

همچنین بنایی، علی جلالی، سعید رضایی، زاهدی، ظهوریان، احمد عارف، ایوب پورفتحی، طاهری، صفرپور، پورسلطان، علی صالح پور، کاظم رضایی، یحیی طاووسی، ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، نظری، شیروانی، باقری دانشجویانی بودند که پس از ۱۳ آبان بازداشت و تا کنون در بازداشت به سر می برند.

همزمان با ۱۶ آذر سعید آگنجی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز، راضیه جعفری و سعید لطفی از فعالین دانشگاه شیراز به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شدند که تاکنون نیز در بازداشت به سر می برند.

۱۲ تن از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز که در جریان تجمعات روز دانشجویی سال گذشه از تحصیل محروم و پرونده آنان به کمیته انضباطی وزارت علوم ارجاع داده شده بود مجددا از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه احضار و پرونده آنان جهت صدور احکام سنگین تر مجددا به کمیته انضباطی وزارت علوم فرستاده شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates