15.12.2009

آزمایش قطعه ای برای ساخت بمب هسته ای

رادیوفرانسه: جمهوری اسلامی ایران به آزمایش یک قطعۀ حساس در ساخت بمب هسته ای دست زده است. این مطلب را روزنامۀ انگلیسی تایمزدر شمارۀ روز دوشنبۀ خود به نقل از یک سند ایرانی منتشر کرده است.

به نوشتۀ تایمز، سند ایرانی که به یک طرح هسته ای نظامی چهارسالۀ – از حساس ترین طرح های ایران – مربوط می شود از آزمایش قطعه ای سخن می گوید که از اجزاء بمب هسته ای است و می تواتد باعث انفجار شود.

روزنامۀ انگلیسی تاریخ این سند را بر اساس اطلاعات شماری از سرویس های اطلاعاتی آغاز سال دوهزار و هفت میلادی ذکر می کند. پیشتر در گزارش مجموعه ای از سرویس های اطلاعاتی آمریکا گفته شده بود که جمهوری اسلامی ایزان از سال دوهزار و سه ، چهارسال پیش از تاریخ این سند، طرح های خود برای تولید سلاح هسته ای را متوقف کرده است.

سند ایرانی که به زبان فارسی است نحوۀ استفاده از یک منبع نوترونها، هیدرور اورانیوم را شرح می دهد.

روزنامۀ تایمز می نویسد کارشناسانی که این روزنامه با آنان تماس گرفته است برای چنین کاری هیچ توجیهی، اعم از نظامی یا غیر نظامی، خارج از ساخت سلاح هسته ای نمی بینند.

به گفتۀ کارشناسان، این نوع اورانیوم در ترکیب بمب هسته ای پاکستان، کشوری که الگوی ایران بوده است، دیده می شود.

به باور کارشناسان این سند بارزترین دلیل بر این است که ایران یک برنامۀ تسلیحات هسته ای را دنبال می کند.

دیوید اولبرایت، از مؤسسۀ مطالعات استراتژیک در واشنگتن، می گوید جمهوری اسلامی ایران شاید بازهم بر این امر پا قشاری کند که برنامۀ هسته ای این کشور مسالمت آمیز است ولی این ازمایش هیچ گونۀ مورد اسفادۀ غیر نظامی ندارد.برای این کارشناس ، سند ایران دلیلی محکم بر تحقیقات تسلیحاتی هسته ای در ایران است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates