08.02.2009

آقایان! ما دیگر نه سید خندان می خواهیم و نه کت و شلواری عربده کش یا گریان

اطلاعات نت: ( مربوط به سخنان شهردار تهران )

ساعت خواب !

آقای شهردار پس از سی سال وقتی به یکی از محلات تهران سرکشی کرده ، تازه فهمیده که مردم ” ام القرای اسلامی ” ( به رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت الله خامنه ای که معلوم نیست رهبری اش بر یک مشت فلک زده چپاول شده و گرسنه و معتاد و تن فروش چه افتخاری دارد؟) با آن همه درآمد میلیاردی نفت ، حتا پول خرید یک قرص نان را هم ندارند !

آقایان سی سال است که به یاری همه اعوان و انصارشان دارند حساب های دلاری هفت پشت شان را در بانک های خارجی پر می کنند و می گویند که تازه فهمیده اند در پایتخت این سرزمین ” اسلام زده ” چه خبر است !

البته این جناب سردار ” قالیباف ” به راستی ناگهان از خواب پریده و با خیال خام این سخنان را بر زبان رانده است . چرا که گمان می کند آن بخش از مردمی را هم می تواند به پای صندوق ها بکشاند که نرمک نرمک دارند می شکافند پوسته نادانی و بلاهتی را که به نام ” اسلام ” به دورشان تنیده شده است !

زهی خیال باطل !

این گروه از مردم دیگرمی دانند همه کسانی که در سی سال گذشته به هر شکل ، راه به قدرت برده اند ، سر و ته یک کرباس اند . هیچ تفاوتی نیست میان هاشمی رفسنجانی ، خاتمی ، کروبی ، احمدی نژاد ، قالیباف و … و … که اگر تفاوتی بود ، اصلا آن فرد نمی توانست گام به میدان مبارزه انتخاباتی بگذارد . مگر شورای نگهبان مرده است که یک ایرانی آگاه و میهن دوست رییس جمهور شود ؟ استغفرالله !

همه این آقایان ( خانم ها که دراسلام ناب محمدی محلی از اعراب ندارند و داخل آدم نیستند ! ) کسانی اند که جز به منافع خویش به هیچ چیز نمی اندیشند ؛ نه به رفاه و آسایش مردم ، نه سربلندی میهن و نه اصلا بود و نبود این سرزمین. این ها بهتر از همگان می د انند که سی سال پیش موجی از یک حماقت ملی برآمد و افراد این کشور را در پی خود کشاند و همه امکان رشد و نیکبختی شان را یک جا بلعید !

بر این پایه حکومتی پاگرفت که خودش هم خود را مستحق و لایق فرمانروایی بر این سرزمین نمی دانست و نمی د اند . این است که از همان روز نخست آقایان دست به کار چپاول شدند تا هرچه را می توانند ببرند ؛ تا چنانچه روزی این مردم نشسته پای بساط فلاکت و بیخبری و تنبلی و راحت طلبی از خواب برخاستند و آنان را ازاین سرزمین راندند ، دست خالی کشور را ترک نکرده باشند .

پس خوبست این آقایانِ در آستانه کاندیداتوری ، این پنبه ی پوسیده را از گوش هایشان بیرون بیاورند که دیگر بار نمی توانند همه را بفریبند !

صد البته هنوز هم هستند کسانی که محض گل روی ” مهدی ” حرف ” سید اولاد پیغمبر ” را زمین نمی اندازند و پرشور پای صندوق های رای جمهوری اسلامی حاضر می شوند و همچون گوسفندی که دو پایش را از هم باز کرده ، کاری صورت می دهند !

با این همه ، دنیا هم خواهد دید که شمار گوسفندان آن قدرها هم نیست که آقایان در بوق هایشان می دمند ؛ البته اگر ما بخواهیم !

این ما هستیم که می بایست از هم اکنون ” تحریم ” انتخابات را سرلوحه کارمان قرار دهیم . حتا اگر بگویند خود شیطان کاندیدا شده است و دور نیست که زمام قدرت را در دست گیرد . هر فریب و مکری هم که به کار بندند باز هم نباید پای صندوق ها رفت . نخست این که شیطان سی سال است رای آورده !

دوم آن که به هر روی ، هیچ رایی از هیچ کسی خوانده نخواهد شد . آخه مگر این سردار صد و شصت میلیاردی برادر پاسدار ، نور چشم و دل و دیده ، ” محصولی ” جان ، مترسک است که در وزارت کشور کاشته اند ؟

تنها یک نفر از مجموع صندوق ها بیرون می آید . همان که ” سید اولاد پیغمبر ” و ” زعیم عالیقدر ” می خواهد ! همان که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی ، رهبر باید پای برگه ریاست جمهوری اش را انگشت بزند !

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates