29.12.2009

انزجار عمومی از خشونت کور حکومت؛ مراسم هفتم شهدای عاشورای حسینی برگزار خواهد شد

رویداد: مردم و دانشجویان حامی جنبش سبز هفتم و چهلم شهدای عاشورای حسینی را در سراسر کشور و دانشگاه های مختلف برگزار خواهند نمود. دیروز ششم دی ماه یزیدیان زمان ایران را به کربلایی دیگر تبدیل کردند.

یک منبع آگاه به خبرنگار رویداد گفت گروه های سبز هوادار جنبش آزادی خواهی ایران با محکوم نمودن خشونت حکومت جمهوری اسلامی در به شهادت رساندن هموطنانمان در روز عاشورای حسینی ، آماده برگزاری مراسم هفتم این شهدا در سراسر کشور و خصوصا دانشگاه های ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار رویداد بزودی در مورد مراسم هفتم و چهلم این شهدا اطلاع رسانی دقیق تری صورت خواهد گرفت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates