30.12.2009

دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعطیل شد

خبرنامه امیرکبیر: روز گذشته دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط مسئولین دانشگاه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این اقدام با دستور فرمانداری استان برای تجمعی با عنوان “اعتراض به هتک حرمت به عاشورا” انجام شده است.

همچنین روز گذشته از ساعت 10 صبح با تعطیلی کلاسها، سرویسهای دانشگاه به جای بازگشت به خوابگاه دانشجویان را به محل تجمع منتقل کرده‏اند. علاوه بر این تعدادی از سرویسهای دانشگاه که در حال انتقال مردم عادی به محل تجمع بوده‏اند نیز دیده شده است.

این در حالی است که معترضان در روز تاسوعا و عاشورا در خیابانهای بسیاری از شهرها حضور یافته و نیروهای امنیتی و نظامی به شدت با آنها برخورد کردند.

سابقه کشتار مردم در روز عاشورا امری بی سابقه بوده است. حتی در رژیم پیشین نیز، حکومتردان از سرکوب مردم در روز عاشورا خودداری کرده بودند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates