01.01.2010

اختصاصی جرس: رسوایی بزرگ برای صدا و سیما ؛ متن صورت جلسه مدیران صداوسیما در خصوص عاشورای تهران

جرس: اقدامات تاسف بار صداوسیما در سالهای گذشته همواره مورد انتقاد دلسوزان کشور بوده است. اما مدیران و تصمیم گیران این رسانه که متاسفانه عنوان “ملی” را نیز با خود یدک می کشد، هموراه منافع جناحی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح می دهد.

صداوسیما که زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه ای اداره می شود در ماههای گذشته عملکردی به شدت یکسویه داشته و بارها با دروغگویی سعی داشته است تا اهداف و خواسته های میلیونها هوادار جنبش سبز را به گونه ای دیگر نمایش دهد. و در حوادث خونین پس از انتخابات نیز همواره جای شاکی و متهم را عوض کرده است.

خبرنگار جرس، سندی از صورت جلسه مدیران صدا وسیما در خصوص حوادث عاشورای خونین تهران که سی و هفت نفر در آن به شهادت رسیدند را به دست آورده که حاوی نکات بسیار مهمی است.

یکی از نکات بسیار مهم این بیانیه بند 7 این صورت جلسه است که به خوبی نشان دهنده رفتار غیر ملی و ضد انسانی صداوسیما را نشان می دهد، در این بند آمده است که موضوع شهدای روز عاشورا با توسل به تبلیغات “مشکوک” خوانده شود. این در حالی است که پلیس رسما تاکنون موضوع شهادت 8 تن از شهروندان سبز اندیش تهرانی را تایید کرده است.

بند 8 این سند نیز تاکید شده است تا با سوء استفاده از عنصر رسانه و با تبلیغات حضور صدهها هزارنفری مردم تهران در عاشورای حسینی و در خیابانهای مختلف را سانسور کنند.

این سند بیش از هرچیز نشان دهنده هراس و نگرانی عمیق مسئولان صدا وسیما از خروش عظیم مردم در روز عاشورا و زبونی آنها در برابر اقتدار ملت است. این سند همچنین رسوا کننده اهداف و عملکرد واقعی صدا وسیمای ضد ملی است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates