09.01.2010

پیتزای ولایت وقیح

یوتوب:

مواد لازم برای پیتزا:
عوامفریبی، دروغ و ریا در حکومت سید علی جایگاه والایی دارد.
دروغ را حتی با مواد غذایی هم اگر مخلوط کنید، غذای شما مطبوع تر (مدفوع تر) خواهد شد و یقینا بیشتر به ذائقه ولی وقیح خوش خواهد آمد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates