13.01.2010

ونزوئلا در مجمع صادرکنندگان گاز، پشت ایران را خالی کرد

خبرآنلاین: یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با “خبرآنلان ” از پیگیری نمایندگان برای خالی کردن پشت ایران از سوی ونزوئلا در مقابل اعضای مجمع صادرکنندگان گاز خبرداد.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ، در دوبار رای گیری برای انتخاب دبیرکل مجمع صادرکنندگان گاز که اخیرا برگزار شد و در نهایت روسیه در این جایگاه نشست ، ونزوئلا در هر دوبار به روسیه رای داده است.

این در حالی است که براساس گفته های سیروس سازدار ، در اولین دور رای گیری ایران با رای دادن به دبیرکلی خود تنها موفق به جذب همان رای شد و در رای گیری دوم ایران نیز به روسیه رای داده است.

این نماینده مردم مرند و جلفا با تاکید بر پیگیری این مساله در کمیسیون انرژی و تقاضا برای پاسخگویی وزیر نفت در این خصوص به روابط خوب سیاسی میان ایران و ونزوئلا اشاره می کند و این سوال را می پرسد که چگونه امکان دارد ایران و نزوئلا تا این حد به هم نزدیک باشند اما ونزوئلا در رای گیری به نفع ایران و حتی خودش رای ندهد.

وی معتقد است در شرایطی که ایران پیشنهاد دهنده تشکیل چنین مجمعی بوده است باید سهم بیشتری را برای تصاحب این سمت دارا بود که باید علت این ضعف دمدیریتی ایران بررسی شود .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates