15.01.2010

بیانیه مطبوعاتی محمد رضا حیدری به مردم ایران و جهان

پیک ایران: همانطور که در خبرها منتشر شده بود:
اینجانب محمد رضا حیدری در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر در ایران ، پایمال شدن آرای مردم میهنم در انتخابات ریاست جمهوری و در اعتراض به کشتار و سرکوب مردم کشورم توسط جمهوری از سمت خود در سفارت جمهوری اسلامی استعفاء داده ام و تمامی ادعاهای غلط، وزارت خارجه جمهوری اسلامی را در مورد وضعیت شغلی ام را رد می کنم.

این جانب از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران حمایت می کنم. ایران به همه ایرانیان با هر گرایش و فکری، تعلق دارد. تنها همبستگی و اتحاد همه ایرانیان ضامن آزادی مردم ایران است.

من از دولت جمهوری اسلامی می خواهم به سرکوب مردم عزیز میهنم ، بیدرگ خاتمه دهد و کلیه زندانیان سیاسی بویژه افرادی را که در جریان تظاهرات های اخیر دستگیر شده اند را آزاد کند.

من از جامعه جهانی تقاضا می کنم که از جمهوری اسلامی بخواهند تا به کشتار و سرکوب مردم خاتمه دهد و در عمل به رعایت حقوق بشر در ایران پایبند باشد.

من از جامعه بین المللی می خواهم که در این روز های حساس از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در مقابل دیکتاتوری و سرکوب حمایت کند.

• پیام دیگر من به تمامی کارمندان و دیپلماتهای جمهوری اسلامی است. از همکاری و خدمت به رژیمی که شهروندانش را چنین بیرحمانه سرکوب و آنان را ترور می کند و یا در سیاهچالهای بی نام و نشان پس از شکنجه و آزار می کشد، همکاری نکنند.
اگر هدف من و آنها خدمت به مردم و شهروندان مان بوده است، در این شرایط ، ادامه همکاری با جمهوری اسلامی، همکاری و خدمت به دیکتاتوری و استبداد است.
هموطنان به مردم بپیوندید و سفارتخانه ها جمهوری اسلامی را ترک کنید.

محمد رضا حیدری

نروژ- اسلو
پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۸۸ – ۱۴ ژانويه

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates