06.02.2010

لطفا اطلاع رسانی کنید: تظاهرات 21 و 22 بهمن در اسلو

مسئولین تظاهرات: امنستی اینترناشنال (Amnesty international) بخش نروژ

مکان و زمان: 10 فوریه 2010 (21 بهمن) ساعت 17:00 مقابل مجلس قانونگزاری نروژ Stortinget

تظاهرات روز 22 بهمن
مسئولین تظاهرات: فوروم همبستگی برای یک ایران دموکراتیک
زمان و مکان: 11 فوریه 2010 (22 بهمن) ساعت 17:00 مقابل مجلس قانونگزاری نروژ Stortinget

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates