10.02.2010

استاندار تهران: براي روز 22 بهمن هيچ تدبير امنيتي نداريم

خُسن آقا: استانداری که مثل سگ دروغ می گوید!
شفاف: اين 22 بهمن مانند نماز بر ما واجب است. براي روز 22 بهمن هيچ تدبير امنيتي نداريم و مسير را براي حضور مردم آب و جارو مي‌كنيم.مگر روز 22 بهمن امنيتي است؟ مگر كسي جرات دارد در مقابل اقيانوس خروشان مردم سد شود؟ مگر كسي جرات دارد پس از حركت 9 دي مزاحم حركت ميليوني مردم شود؟
ایسنا : استاندار تهران گفت: براي روز 22 بهمن هيچ تدبير امنيتي نداريم و مسير را براي حضور مردم آب و جارو مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، مرتضي تمدن در مراسم آغاز عمليات اجرايي 50 هزار واحد مسكوني در شهر جديد پرند در پاسخ به اين سوال كه براي روز22 بهمن چه تدابير امنيتي داريد؟ تصريح كرد: مگر روز 22 بهمن امنيتي است؟ مگر كسي جرات دارد در مقابل اقيانوس خروشان مردم سد شود؟ مگر كسي جرات دارد پس از حركت 9 دي مزاحم حركت ميليوني مردم شود؟

وي خاطرنشان كرد: مردم خودشان امنيت برقرار مي‌كنند ما جاده صاف كن مردم هستيم و راه را هموار كرده و مسير را براي حضور مردم آب و جارو مي‌كنيم.

وي با بيان اين‌كه ” اين 22 بهمن مانند نماز بر ما واجب است” تصريح كرد: با توجه به فرمايش حضرت آقا مردم چنان درسي را به مستكبران خواهند داد كه در تاريخ بماند.

استاندار تهران هم‌چنين با بيان اين‌كه ” 22 بهمن مناسبت دولتي نيست بلكه يك مناسبت ملي است” افزود: روح پاك و ملكوتي امام منتظر است و خداوند شاهد و ناظر است تا ما را در اين راهپيمايي ببينند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates