10.02.2010

شام دهه زجر: تظاهرات مقابل سفارت ایران در اسلو

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates