13.02.2009

اطرافیان چماقدار و چاقو کش خاتمی !!!

خزعلی: کیهان؛ جریده انحصار و قدرت، شب نامه ای که به غلط روزنامه گویند! با پول من و شما از صندوق بیت المال ارتزاق کرده، به ریش من و شما می خندد، و حنا می بندد، هر چند حنایش رنگی ندارد!

کیهانی ها امید وار بودند بتوانند خاتمی را مرعوب کنند تا نیاید، اما سید تمام پیشینه را تجربه کرده و دل به دریا زده است، ظاهراً می خواهد جبران مافات کند – اگر بگذارند! – ما نیز باید او را یاری دهیم و نگذاریم تهدید و ارعاب دار و دسته حاج حسین و حاج سعید، عرصه را بر سید خندان تنگ سازد، همه ما با سید گفتنی ها داریم، اما در میان نامردمان او را تنها نمی گذاریم! نگذاریم از خاتمی، هاشمی دومی بسازند، آنان مست غرور اند که از هاشمی عبور کردند و اینک می خواهند خاتمی را بشکنند! پروژه تخریب را خیلی زود شروع کردند، نگاهی به صفحه دوم کیهان پنجشنبه بیاندازیم:

در ستون کلک، اطرافیان خاتمی را چماقدار و چاقو کش خوانده است !

گویند: یکی گنجشک را حوالت به چناری داد! کنجشک گفت: چیزی بگو که بگنجد !

آقای حسین خان عزیز ؛ رفیق شفیقتان که فرمود: نا سلامتی ما خودمان یک عمر قاتل بوده ایم ! و یار غارتان که به یادشهید سامی، در زنجان چاقو ی دسته صدفی زنجانی می کشد، و رفیق گرمابه و گلستان حاج سعید امامی، مرید سینه چاک سعید عسگر، عناصر خود سر براتی ، علیخانی ، کاظمی ، روشنی ، عزیزی ، جعفر زاده و …همه و همه اطرافیان خاتمی هستند؟!! آری این اطرافیان گرد شمایند و خاتمی را ندیده و نمی توانند ببینند! شاید به خون او تشنه اند! حاج حسین خان؛ گیرم ما ببو، پپه،کمی تا قسمتی بعله، آیا دنیا می پذیرد؟ خاتمی و چاقو ؟ خاتمی و چماق ؟

تازه منتقدان خاتمی می گویند، صدتا چاقو بسازه یکیش دسته نداره، با چاقوی بی دسته هم که نمی شه سامی و فروهر و … را کشت، اما همه چاقوی دسته صدفی را می شناسند!

عزیز دل آقا؛ یه چیزی بگو بگنجه !!!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates