12.02.2010

آمادگی اروپا برای مجازات تهران در روزهای آینده

رادیوفرانسه: آلکساندر ستوب، وزیر خارجۀ فنلاند که در اوتاوا پایتخت کانادا به سر می برد گفته است : در صورتیکه شورای امنیت دست به اقدام نزند اتحادیه اروپا در روزها و هفته های آینده مجازات هایی را علیه رژیم اسلامی تهران وضع خواهد کرد.

وزیر خارجۀ فنلاند در جای دیگری از اظهاراتش افزوده است : اگر تلاش های بین المللی برای گفتگو با تهران به نتیجه نرسد – چنانکه نیز تاکنون نرسیده است – اتحادیه اروپا آماده است تا تحریم های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند.

وزیر خارجۀ فنلاند تصریح نموده است که تحریم های در نظر گرفته شده علیه جمهوری اسلامی عمدتاً شامل حوزه های مالی و انرژی خواهد شد.

او سپس تأکید نموده : کانادا که ریاست گروه هشت کشور صنعتی جهان را برعهده دارد نقش هدایت کننده ای در این زمینه خواهد داشت، مضاف بر اینکه از چین نیز خواسته خواهد شد به دلیل مناسبات نزدیکش با ایران دولت تهران را متقاعد سازد که به قواعد بین المللی گردن نهد.

دیروز پنجشنبه کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفته بود که این اتحادیه از تلاش های مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر پشتیبانی می کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جای دیگری از اظهاراتش روش رژیم اسلامی را در مقابل مردم ایران و جامعۀ جهانی مورد سرزنش قرار داده و گفته بود که انتخاب های رژیم اسلامی در قبال مردمش و نیز جامعۀ بین المللی کاملاً اشتباه است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates