18.02.2010

برنامه هاي زنده سيما ، در بر همان پاشنه سابق مي چرخد تندتر و باز هم تندتر

اعتماد: هنگامي که پس از حضور دو چهره اصلاح طلب در برنامه مناظره زنده شبکه سه پس از حوادث عاشوراي حسيني، زمزمه هايي مبني بر ناخرسندي از ادامه حضور منتقدان در برنامه زنده تلويزيوني – حتي از سطوح مياني آنها – شنيده شد، اين گمانه شکل گرفت که اين بار نيز همانند گذشته قرار است با دعوت يک طرفه از حاميان يک تفکر خاص، فضاي روزهاي پس از انتخابات تکرار شود.

البته در آن روزها کم نبودند فعالان سياسي و نخبگاني که با نظر به اثرات حداقل کوتاه مدت مناظره ها و ايجاد احساس شنيده شدن برخي دغدغه هاي منتقدان، معتقد بودند فضا به سمت طرح مباحث از طريق رسانه يي که در خانه همه مردم قابل ديده شدن است خواهد رفت. در مقابل اين اصلاح طلبان بودند که اين روند را شرط لازم اما کافي نمي دانستند چه اينکه مناظره از نگاه آنها ابزاري براي طرح موضوع و نگارش صورت مساله بوده و حل شدن آن به در نظر گرفتن مولفه هاي زيادي بستگي دارد که در ظاهر اراده يي در ميان تندروها براي حرکت در اين مسير ديده نمي شد.

پيش بيني محدوديت براي ادامه حضور منتقدان در برنامه مذکور بسيار زود و در اولين برنامه پس از مناظره جواد اطاعت و عليرضا زاکاني به واقعيت بدل شد. روح الله حسينيان و علا بروجردي دو نماينده حامي دولت در برنامه مورد اشاره حاضر شده و مباحث به شکل کاملاً يک طرفه دنبال شد.

چند روز پس از آن و با آغاز روزهاي فجر انقلاب اسلامي، برنامه زنده مذکور جاي خود را به برنامه يي ديگر داد که البته با همان حال و هوا، مجري و عوامل بر صفحه گيرنده ها نشست. اين بار به جاي مناظره، برنامه يي در دو بخش تدارک ديده شده بود. در بخش اول فردي نزديک به يک تفکر سياسي خاص، به روايت تاريخ پس از انقلاب خصوصاً دهه اول نظام پرداخت؛ بخشي که منتقدان آن را زمينه سازي براي القاي وجود مشابهت ميان اعتراضات و سران معترض با گروه هاي اپوزيسيون سال هاي ابتدايي انقلاب و همچنين اولين رئيس جمهور ايران يعني ابوالحسن بني صدر و سرکرده منافقين يعني مسعود رجوي ارزيابي کردند. اصلاح طلبان به شدت به اين بخش واکنش نشان دادند چه اينکه همزمان به سبک چند سال اخير، برنامه يي نيز در واحد مرکزي خبر تهيه شده بود که در آن سخنان بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي به شکلي پخش مي شد که حتي نزديکان امام آن را گزينشي و با مقاصد خاص لقب دادند. آنها قياس ميان معترضان به وضع موجود با معترضان ابتداي انقلاب را قياسي مع الفارغ مي دانستند و حتي مجيد انصاري در گفت وگو با اعتماد اعلام کرد حاضر است در يک مناظره تلويزيوني ثابت کند سخنان امام اين روزها شامل حال چه کساني مي شود و ميرحسين و کروبي و اصلاح طلبان به دنبال چه هستند؟ بخش دوم برنامه ويژه زنده شبکه سه اما شبيه برنامه قبلي بود. افرادي قدم به استوديو گذاشتند که به باور منتقدان اين برنامه، به عنوان پيشتازان عرصه مبارزه و انقلاب در ذهن مردم طبقه بندي نشده بودند و بعضاً در آن مقطع نوجواني بيش نبودند. در عين حال از ديد اداره کنندگان رسانه عمومي گويا ملاک هاي ديگري غير از سوابق انقلابي براي حضور در سيما مورد نياز بوده است. اين برنامه با چهره هايي مانند جواد اردشيرلاريجاني، عليرضا پناهيان، حميد رسايي، فروز رجايي فر، جعفر شجوني، مسعود ده نمکي، حسين کچوئيان، علي فلاحيان و سعيد قاسمي به عنوان مهمان برگزار شد. سوالات اصلي از آنها ذيل عنوان «بازخواني دهه اول انقلاب» پرسيده مي شد که عمده آن، يافتن مشابهت بين وقايع سال هاي ابتداي انقلاب و وقايع پس از انتخابات اخير بود. اين در حالي است که منتقدان اين برنامه با اشاره به سن و سال برخي از مهمانان اعتقاد داشتند آنها از دهه اول انقلاب صرفاً شنيده اند و در آن روزگار نوجوان بوده اند. اين در حالي است که در سال هاي گذشته، حتي چهره هاي اصلاح طلبي مانند سيد محمود دعايي، مرتضي الويري و مجيد انصاري نيز با توجه به سوابق روشن در انقلاب و به عنوان مبارزان شاخص عليه رژيم پهلوي به سيما آمده و پاسخگوي پرسش هاي مطرح شده بودند اما امسال گويا فضا تغيير زيادي کرده بود. صرف نظر از حضور مهمانان متفاوت، مباحث صورت گرفته نيز متفاوت بود. طرفه اينکه در يک ساعت مشخص، در دو شبکه مختلف سيما دو چهره همفکر و حامي وضع موجود در حال انتقاد از اصلاح طلبان بودند و روند يکسويه نگري با جديت دنبال شد.

اصولگرايان هم انتقاد دارند

موضع اصلاح طلبان در قبال صدا و سيما روشن است چون آنها اعلام مي کنند که مدت هاست از آن قطع اميد کرده اند. در اين ميان رسانه هاي اصولگرا نيز حتي با نگاهي نيمه حرفه يي نمي توانستند اين روش را توجيه کنند. آنها نيز هر کدام جسته و گريخته نسبت به اين رويکرد رسانه يي که داعيه ملي بودن را دارد انتقاداتي را در ميان اخبار خود قرار دادند. شايد به همين دليل بود که سايت اصولگراي شفاف در اين رابطه تحليلي را منتشر ساخت که داراي نکات قابل تاملي است؛ «طي ماه هاي گذشته يکي از پرانتقاد ترين عملکردها را صدا و سيما به مديريت عزت الله ضرغامي داشته است چرا که به عقيده بسياري از صاحب نظران حوزه رسانه، صدا و سيما از جنبه رسانه بودن و اطلاع رساني کردن خود بسيار دور شده و همين امر آسيب هاي بسياري داشته است. اما ظاهراً بعد از چند ماه نصيحت و توصيه و تذکر به ضرغامي، وي بالاخره تصميم گرفت صدا و سيما را از اين وضعيت سراسر انتقاد نجات دهد و برنامه هايي را براي ايجاد فضاي آزاد اطلاع رساني تدارک ببيند؛ برنامه هايي که شاخص ترين آنها «رو به فردا» در شبکه سه بود. اين برنامه اما بعد از برگزاري دو مناظره آخرش خيلي سريع به عقب بازگشت و تبديل شد به برنامه يي که ديدگاه هاي واحدي در آن حضور پيدا مي کردند و افراد به جاي مناظره يکديگر را تاييد مي کردند.» اين سايت اصولگرا به کنايه، برخي تکيه کلام هاي رايج مهمانان اين برنامه را شرح داده است؛ «بنده در ادامه فرمايشات… بايد عرض کنم»، «همان جور که ايشان هم فرمودند…»، «ايشان به درستي اشاره کردند…» اين جملات بيشتر در يک ميزگرد يک طرفه مطرح مي شود تا مناظره سياسي.» اما در شبکه سوم سيما وقتي مجري بي طرف وحيد يامين پور نويسنده به شدت جناحي و تابلوي رجانيوز باشد، حتماً بايد اسم برنامه «رو به فردا» را نيز مناظره گذاشت.» تحليلگر سايت شفاف در ادامه، برنامه زنده دهه فجر شبکه سه را نيز مورد واکاوي قرار داده است؛ «اما از همه اينها عجيب تر برنامه هايي است که در شبکه سوم سيما تحت عنوان «ديروز، امروز، فردا» برگزار شده است؛ برنامه هايي که از ميان اصولگرايان شاخص و شناخته شده و انقلابي اين کشور نيز کمتر چهره يي حضور داشته است و باز هم تريبون به دست کساني سپرده شده که هر روز صداي انتقادها را بلندتر از گذشته مي کند.» در گزارش مذکور از عزت الله ضرغامي نيز سوالاتي پرسيده شده است؛ «در اين چند شب چند نفر در اين برنامه ها شرکت کرده اند که از مبارزان شناخته شده دوران شاهنشاهي بوده اند؟ چند نفرشان به شناخت نسل جديد از دوران مبارزات کمک کرده اند؟ چند نفرشان ناشر افکار و ديدگاه هاي امام راحل (ره) بوده اند؟ چند نفر از خانواده امام و ياران نزديک امام در دوران مبارزات بوده اند؟ چند نفر از خانواده يا دوستان و همرزمان شهداي بزرگ انقلاب بوده اند؟ بي ترديد مهمانان اين برنامه مهماناني محترم و عزيز بوده اند و کسي در احترام به آنها شکي ندارد. اما بحث بر سر اين است که دايره نيروهاي انقلاب بسيار بزرگ تر از دايره يي است که شما در شبکه سوم براي مردم ترسيم کرديد. آيا دهه فجري که بايد تبديل به دهه نزديک شدن دل ها به يکديگر شود و سرانجامش برگزاري يک جشن باشکوه ملي باشد بايد چنين برنامه هايي را تدارک ديد؟ چرا از مجري هاي دانشگاهي و باتجربه يي مانند مجري هاي شبکه چهار و مهماناني مانند مهمانان شبکه چهار استفاده نمي کنيد و چرا شبکه سوم را که شبکه جوانان اين کشور ناميده مي شود تبديل کرده ايد به شبکه يک جريان خاص سياسي؟» با پايان دهه فجر، برنامه مذکور نيز به پايان رسيد اما در «شام آخر» برنامه مذکور که به صورت تلفني با برخي مهمانان آن تماس گرفته شد، سعيد قاسمي از فرماندهان دوران جنگ از اداره کنندگان سيما خواست برنامه هاي «مناظره» ادامه يابد و حتي از سران معترض دعوت شود در برنامه ها حاضر شوند. مجري هم در همان جا خبر از آن داد که قرار است بار ديگر برنامه «رو به فردا» با سبک و سياق گذشته ادامه يابد. وي در شرايطي اين خبر را اعلام کرد که چند روز قبل از آن اعلام شده بود اين برنامه پس از دهه فجر ديگر مناظره سياسي نخواهد داشت و قرار است به مسائل جوانان پرداخته شود.

آنچه گذشت

اگرچه براي هر يک از شب هاي دهه فجر که برنامه مذکور به روي آنتن رفت و مباحثي را که از سوي مجري و مهمان دنبال شد مي توان به تفکيک مورد بحث قرار داد اما ويژه تر بودن اظهارات برخي چهره هاي دعوت شده سبب شد برخي شب ها بيش از ديگر شب ها مورد انتقاد قرار بگيرد. چهره هايي مانند محمدجواد لاريجاني و علي فلاحيان با توجه به سبقه سياسي و تجربيات در سال هاي انقلاب در سمت هاي مختلف، در مدت زمان حضور خود کمتر اجازه به حاشيه برده شدن برنامه مذکور را دادند. حتي مسعود ده نمکي نيز تلاش کرد انتقادات خود را متوجه همه رفتارهاي نادرست کرده و مفاسد اقتصادي را موضوعي قابل توجه تر نشان دهد. در مقابل در شب هايي که حميد رسايي، جعفر شجوني و ديگران در برنامه حاضر شدند فضا متفاوت شد که به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.

حاشيه هاي جعفر شجوني

در برنامه قبلي با توجه به اينکه حميد رسايي به نقل از مسوولان صدا و سيما مدعي شده بود 12 نفر از اصلاح طلبان حاضر به مناظره با وي نشدند اما نامي از آنها برده نشد. «اعتماد» در گزارشي از فعالان سياسي منتقد پرسيد به برنامه فوق دعوت شده اند يا خير. اين گزارش رئيس شبکه سه را به پاسخگويي واداشت و وي در گفت وگو با مهر، از رد دعوت صدا و سيما از سوي اصلاح طلبان خبر داد. البته در اعلام اسامي از چهره هايي مانند مسيح مهاجري نيز به عنوان اصلاح طلب نام برده شده بود. در ابتداي برنامه يي که شجوني مهمان آن بود مجري برنامه افراد مورد نظر اعتماد را از چهره هاي شاخص اصلاح طلب ندانست و دوباره از چهره هاي اعلام شده نام برد. شجوني مدعي شد خودش در زندگي 50 هزار تومان سهم امام نخورده، اما برخي با سهم امام بزرگ شده اند و عمامه دارند به چه بزرگي ولي مي روند سايت جماران، که چي؟ مگر امام در جماران هست؟ در ثانيه هاي پاياني برنامه که 30 ثانيه باقي نمانده بود، شجوني با بيان اينکه «من خودم رئيس راديو و تلويزيون هستم، 30 ثانيه يعني چي؟» باز هم به ادامه صحبت پرداخت. نکته ديگر برنامه سرکوفت هاي مهمان برنامه به مجري 32ساله آن بود که در واکنش به پرسش وي از سن شجوني، در مقاطعي از برنامه به مجري مي گفت آن موقع شما نبوديد، بچه بوديد، در… بوديد. اين سخنان دبيرکل جامعه وعاظ و عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز واکنش هاي زيادي را در جامعه و ميان فعالان سياسي برانگيخت و آنها از رسانه ضرغامي به شدت انتقاد کردند.

عبدالله نوري تروريست

در بخش نخست برنامه ويژه دهه فجر محمدصادق کوشکي اجراي گذري به تاريخ را عهده دار بود. وي پيش از اين در گفت وگو با آريا گفته بود؛ «در حال حاضر به نحوه اطلاع رساني تاريخي صدا و سيما نقد هاي منصفانه و غيرمنصفانه يي صورت مي گيرد که بايد مورد بررسي و تجزيه و تحليل مسوولان قرار بگيرد» و اضافه کرده بود؛ خلاء هويتي به وجودآمده در جامعه نسبت به دهه 60، اين نياز را به وجود آورده است که رسانه ملي بايد در اين زمينه کارهاي موثر، برنامه ريزي شده و مستمري را به

منصه ظهور رساند. وي در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه امام حسين(ع) سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، سياست و حکومت در اسلام، سياست و فرهنگ در خاورميانه را تدريس کرده و در دانشگاه تهران درس جامعه شناسي سياسي ايران و در دانشکده خبر دروس جغرافياي سياسي ايران و روابط فرهنگي بين الملل را درس مي دهد.

در شبي که علي فلاحيان وزير اصلاحات کابينه آيت الله هاشمي رفسنجاني پس از پخش فيلم اعترافات مهدي هاشمي قرار بود به سوالات برنامه راجع به انحرافات مهدي هاشمي پاسخ دهد طبق روال برنامه کوشکي در بخش اول، مباحثي را مطرح کرد که يکي از نکات آن جالب توجه بود. او ادعا کرد اسنادي در اختيار دارد که عبدالله نوري در سال 64 به همراه مهدي هاشمي يک باند تروريستي را سازمان داده است. او البته به اين مساله اشاره نکرد که چگونه نوري به عنوان يکي از معتمدان امام پس از آن در دولت هاي سازندگي و اصلاحات پست مهم وزارت کشور را عهده دار شده، مديرمسوول يک روزنامه بوده و به رياست شوراي شهر تهران برگزيده شده است. در اين برنامه مباحثي درباره مرحوم آيت الله منتظري نيز بيان شد که پيش از آن فرزند وي خواستار امکان حضور خود براي مناظره درباره عملکرد اين مرجع تقليد شده بود. در اين برنامه وزير اطلاعات دوران هاشمي نيز از آنچه خواص مي ناميد انتقاد کرد و مطالبي را درخصوص اختلاف آيت الله منتظري با امام، مشي روزنامه هاي اصلاح طلب در دوران اصلاحات و مباحث پس از انتخابات بيان کرد.

سعيد قاسمي؛ به جاي ناوارو سخنان امام را تکرار کنيد

در يکي از شب ها نيز سعيد قاسمي که با سخنراني هاي خود در بين سياسيون شناخته شده است، به برنامه مذکور آمد. او که از فرماندهان جنگ و عمليات مرصاد بود در اين برنامه گفت؛ فتنه يي که اخيراً در کشور اتفاق افتاده يکسري عواقب داشت که بايد به آنها توجه کرد ولي اين فتنه يکسري محاسن هم براي کشور داشت و از جمله اين محاسن اين بود که بعد از سه دهه تاريخ انقلاب، فيلم ها و مستنداتي که از آن زمان وجود داشت بازخواني شد.

قاسمي با بيان اينکه در حال حاضر منافقان هنوز حضور دارند، ادامه داد؛ ما شاهد هستيم که مسعود رجوي خائن حامي جريان فتنه سبز در کشور است ولي فيلم ها و مستنداتي که از اين افراد در دست است محو شده و بر اين اساس براي نسل جديد انقلاب شبهاتي پيش آمده است.

او اظهار داشت؛ برخي اعتقاد دارند اگر در جريان انتخابات احمدي نژاد زير ميز نزده بود و معادله بازي را عوض نمي کرد جريان گونه يي ديگر بود ولي شخصاً اين اعتقاد را ندارم و به نظر من دير يا زود ما دچار مشکل مي شديم و اتفاقاتي که در جريان انتخابات به وقوع پيوست تنها زمان وقوع حوادث بعد از انتخابات را جلو انداخت. اين فرمانده جنگ با اشاره به دستگيري ملوانان انگليسي توسط نيروهاي ايراني در آب هاي سرزميني کشور اظهار داشت؛ در جريان دستگيري انگليسي ها عجيب بود که در اولين مناظره انتخاباتي اين مساله مطرح شد که چرا ما کت و شلوار تن ملوانان کرديم و آنها را به صورت محترمانه به کشورشان فرستاديم و طرف رقيب در آن مناظره مدعي شد که اين مساله باعث بي اعتباري ما شده و دنيا در اثر اين موضوع به ما خنديد. کت و شلواري که ما تن ملوانان انگليسي کرديم کار بزرگي بود و وقتي فرمانده نيروي دريايي ما اعلام کرد جرم ملوانان انگليسي اين بود که سر شناور آنها پنج سانتي متر وارد مرزهاي ما شد انگليسي ها اين موضوع را به خوبي فهميدند و اين يعني اقتدار که اين مساله به آساني به دست نيامده است که عده يي اين مساله را بي جهت خرج مي کنند و آبروي نظام را مخدوش مي کنند. قاسمي ادامه داد؛ دانشگاه آزاد ما و ديگر دانشگاه ها در حال حاضر توسط کتاب هايي افراد سکولار را پرورش مي دهند و اين روندي است که در حال حاضر کشور در طول آن حرکت مي کند و تا امروز هم کسي جلوي آن را نگرفته است که اين همان جنگ فرهنگي است که رهبري به آن اشاره دارد.

صدا و سيما در کانون انتقادات

برنامه هاي دهه فجر امسال هم راديو تلويزيون دولتي ايران را در مظان اتهام جهت گيري به سوي اغراض خاص قرار داد تا بار عملکرد اين رسانه با اعتراضات گرايش هاي مختلف فکري جامعه مواجه شود. سيدحسن خميني تصوير ارائه شده از امام در سيما در برنامه هاي زنده و برنامه يي تحت عنوان شاخص را تصويري دست ساخته از امام ناميد و به رياست صدا و سيما هشدار داد که از گزينشي برخورد کردن با امام دست بردارند؛ «جاي تاسف است که در صدا و سيما از هزاران هزار جلوه رافت و محبت که با اتکا به جوهره اسلامي و روح بلند مذهب شيعه اثني عشريه آفريده شد، چشم پوشيده مي شود و بدون اشاره به شرايط زماني خاص به بزرگنمايي غلط و تحريف گونه قضاياي گذشته همت مي گماريد و به غلط درصدد مشابه سازي تاريخي هستيد.

اينجانب جنابعالي را از علاقه مندان امام راحل مي شناسم و به حکم وظيفه فرزندي امام نسبت به اين اشتباه فاحش صدا و سيما و تصميم گيرندگان چنين موضوعاتي، اعتراض جدي دارم و معتقدم اگر حقيقتاً به دنبال شناخت واقعي امام هستيد، بايد از ياران نزديک امام دعوت نماييد تا هم شأن نزول سخنان پخش شده را بيان نمايند و هم ناگفته هاي زندگي امام را بيان کنند.» مجيد انصاري عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز هم اعلام آمادگي کرد تا در يک برنامه زنده عملکرد اين رسانه در قبال امام و حوادث انقلاب را با هر فردي از طرف مقابل به بحث بگذارد. اگرچه در طول سال هاي گذشته نزديکان امام از خطايي ديگر در صدا و سيما پرده برداشتند؛ اينکه از سخنان بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي به شکل گزينشي و با زدن «صدر و ذيل» آن براي برخورد سياسي با منتقدان و مطبوعات استفاده مي شود بي آنکه جملات قبلي و بعدي فرمايش امام و شرايط زماني بيان آن در نظر گرفته شود؛ اينکه جملات مشهور امام مانند «جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد»، «ميزان راي ملت است» و دفاع ايشان از آزادي بيان و عقيده در کشور و لزوم مدارا با منتقدان، حفظ حقوق اقليت ها و تمجيد از عملکرد نيروهاي انقلاب- که اين روزها مورد حمله تندروها قرار گرفته اند- گويي هيچ گاه از سوي امام مطرح نشده اند. گويا تداوم اين روند و پرحجم تر شدن آن در سال جاري، نوه امام را بر آن داشته تا تذکر جدي به ضرغامي بدهد. در اين ميان در شرايطي که موسسه حفظ و نشر آثار امام بيش از هر زمان ديگري تحت فشار بوده و نزديکان بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي و بيت ايشان نيز پس از انتخابات رياست جمهوري دهم با هجمه محافل و رسانه هاي تماميت خواه مواجه شده اند، نامه سيدحسن تحولي مهم در اين عرصه به شمار مي رود. در سوي مقابل اين ضرغامي بود که پاسخ يادگار امام(ره) را با نامه يي بلندبالا داد و استفاده گزينشي از سخنان امام را رد کرد. وي در پاسخ خود آورده بود؛ سخن اين است همان گونه که به حکم وظيفه فرزندي امام، اعتراض جدي به اقدامات صدا و سيما داريد، اي کاش همين گونه هم نسبت به حوادث هشت ماه گذشته و جفايي که دشمنان انقلاب و اسلام به اساس نظام جمهوري اسلامي و ميراث گرانبهاي امام کردند و بغض و کينه ساليان خود را در کوچه و خيابان فرياد زدند، بيانيه مي داديد و آن اقدامات شرم آور را نيز محکوم مي کرديد. رئيس شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما و برخي نمايندگان مجلس نيز طي نامه يي خطاب به سيدعزت الله ضرغامي از تهيه و پخش برنامه هاي «شاخص» و «ديروز، امروز، فردا» تقدير و تشکر کردند.

برنامه يي براي حاشيه

شبکه چهارم سيما در ميان شبکه هاي اين رسانه، «شبکه با مخاطب خاص» ناميده مي شود. برنامه سياست ايراني اين شبکه که از قضا گفت وگومحور است اما با حال و هوايي متفاوت برگزار شده، چه اينکه چهره هايي مانند عماد افروغ، صادق زيباکلام و مصطفي کواکبيان در اين برنامه حاضر شده و با برخي چهره هاي منتسب به اصولگرايان مناظره کردند. اما اين برنامه نيز مدتي است «تک مهماني» را ترجيح مي دهد. اما يکي از اتفاقات جالب توجه اين برنامه خبر مناظره اسفنديار رحيم مشايي و سليمي نمين بود که همان طور که پيش بيني مي شد در حد همان خبر باقي ماند و سليمي نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران به تنهايي در اين برنامه حضور يافت.

وي در ابتداي برنامه و بعد از سخنان ابتدايي مجري برنامه با بيان اينکه لازم مي دانم قبل از پرداختن به سوال مجري اشاره يي به بحث اين جلسه داشته باشم، اظهار داشت؛ از آنجايي که بينندگان ارجمند بر اساس اطلاع قبلي انتظار داشتند که يک جلسه گفت وگوي دوطرفه يي را شاهد باشند بنده اعلام مي کنم به مناسبت نزديک شدن به روز 22 بهمن شخصاً تمايلي به يک گفت وگوي چالشي نداشتم. وي با کنايه به مشايي ادامه داد؛ قطعاً ترکيب در نظر گرفته شده را نيز خيلي مناسب با يک چالش نمي ديدم اما چه خوب است که عزيزان دست اندرکار در سخنان خود آنقدر دقت کنند که اگر در جلسه يي حاضر شدند، بتوانند از سخنان خود دفاع کنند، نه اينکه اگر در جلسه يي مورد چالش قرار گرفتند، نتوانند از بيانات خود دفاع کنند. پيش از اين در خبرها آمده بود اسفنديار رحيم مشايي و عباس سليمي نمين امشب ساعت 19 در شبکه چهارم در برنامه زنده تلويزيوني «سياست ايراني»، با موضوع بازگشت به اسلام ناب محمدي(ص) مناظره مي کنند. افشاري مدير گروه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شبکه چهارم سيما نيز اين موضوع را تاييد کرده بود. مشايي در ادامه در جلسه حاضر شد زماني که سليمي نمين رفته بود.

باز هم صدا و سيما

يکي از موضوعاتي که پس از انتخابات بارها از سوي اصلاح طلبان و حتي اصولگراياني مانند علي لاريجاني، علي مطهري، محسن رضايي و عماد افروغ مورد اشاره قرار گرفت، نقش اين رسانه در دامن زدن به فضاي سوءتفاهم و تحريک افکار عمومي با پخش برنامه هاي يکسويه بود که البته هيچ گاه مسوولان اين سازمان حاضر به پذيرش آن نشدند. انتقاد فوق بر اين پايه استوار بود که معترضان به نتايج اعلام شده نيازمند اقناع هستند و حضور رهبران مورد اعتماد آنها که از چهره هاي باسابقه نظام و انقلاب به شمار مي روند در يک برنامه زنده مي تواند به آرام شدن فضا کمک شاياني کند. در مقابل اما به نظر مي رسد خط مشي اي رسانه عمومي به گونه يي ديگر ترسيم شده بود و تنها سيل اتهامات به معترضان در شبکه هاي مختلف صدا و سيما ديده و شنيده شد ولاغير؛ خط مشي اي که دîرً صدا و سيما همچنان بر پاشنه آن مي چرخد. تحليلگران بر اين باورند که تندتر شدن ادبيات حاميان وضع موجود نسبت به منتقدان در همه بخش ها تداعي کننده شرايط دوران اصلاحات و چهار سال دولت نهم است، با اين تفاوت که رسانه رسمي ديگر نيازي به پرده پوشي درباره تک صدايي خود نمي بيند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates