20.02.2010

انعکاس نور باعث تغییر رنگ پرچم شد!

خُسن آقا: دروغ که خناق نیست، آقای رئیس جمهور هر گهی دلشان می خواهد بخورند فقط مرتبه دیگر یادشان باشد نور را درست تنظیم کنند!

جرس: دفتر احمدی نژاد بعد از چند روز، توضیحاتی را در خصوص تغییر رنگ سبز پرچم جمهوری اسلامی ایران در برنامه رسمی کنفرانس خبری داده است.

در پی درج انتقادی از تشریفات ریاست جمهوری در یکی از روزنامه‌ها و اظهارات دو نماینده مجلس مبنی بر اینکه رنگ سبز پرچم کشورمان در روز کنفرانس خبری احمدی نژاد آبی شده است، دفتر ریاست جمهوری این گزارش را تکذیب کرده و نوشته است که ممکن است در برخی تصاویر به لحاظ انعکاس نور، رنگ‌های کناری پرچم در امتزاج با رنگ‌های پس زمینه دیده شده و باعث برداشت‌های نادرست شده باشد.

گفتنی است طی چند ماه اخیر این تغییررنگ بارها در مراسم رسمی با حضور احمدی نژاد تکرار شده است. حال خوانندگان خود قضاوت کنند که آیا انعکاس نور می تواند چنین تصوری را ایجاد کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates