02.03.2010

شیطنت احمدی نژاد در زندگینامه اش!

مهدی خزعلی: احمدی نژاد در زندگینامه نیمه تمام خود در سایتش، با زرنگی خود را قاطی رزمندگان جا زده است، در واقع به نوعی می خواهد به مخاطب بگوید من هم از کسانی بودم که در جبهه ها از کیان کشور دفاع کردم، می دانستم که او جبهه نبوده است اما احتیاطاً از فرمانده سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی – برادر محسن رضایی – سئوال کردم و ایشان هم عدم حضور نامبرده را در جبهه تایید فرمودند! البته سران دو قوه دیگر هم رنگ جبهه را ندیده اند! اما لااقل تظاهر به جنگ و رزمنده بودن هم ندارند، آنچه دردناک است دروغ است، دروغ! یک روز هاله نور می بینند، یک روز مدرک دکترای جعلی ارائه می کنند و یک روز رزمنده جبهه ندیده می شوند و از کیان کشور دفاع می کنند.
یادش بخیر، به بازجوی خود می گفتم، سران سه قوه رنگ جبهه را ندیده اند، آن موقع که ما می جنگیدیم، خیلی ها دنبال تثبیت پست و مقام بودند، بازجو می گفت: این ملاک نیست! به او گفتم : اگر عراقی ها به تهران آمده بودند و ناموستان در اختیار آنها بود می فهمیدید که ملاک هست یا نیست، در ثانی؛ مگر پیامبر آن سه نفر(فراه و هلال و کعب) که از جنگ تبوک تخلف کردند را بایکوت نکرد تا جایی که زنانشان هم با آنان سخن نمی گفتند، و آنقدر زندگی بر آنها تنگ شد که خود نیز برای توبه با یگدگر سخن نگفتند و آیه 118 سوره توبه نازل شد و توبه آنها پذیرفته شد.
“وعلى الثلاثة الذين خلفواحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا”
بازهم می گویم، نرفتن به جنگ در حالی که 8 سال کشور ما مورد تجاوز صدام جنایتکار بود یک مسئله و رندانه خود را در صف رزمندگان جا زدن مسئله ای مجزاست، این پاراگراف از زندگینامه آقای احمدی نژاد را بخوانید:
” در ابتداي جنگ 25 سال داشتم. مادر و همسرم و تمامي مادران و همسراني كه جوانان و همسرانشان در جبهه ها از كيان كشور خويش دفاع مي كردند صبورانه به تربيت نسلي مقاوم، شجاع و مومن اهتمام داشتند. جوانان توانمند امروز ثمره همان تلاشها و به جان خريدن سختي ها هستند. ”
ببینید اینکه مادر و همسر ایشان به تولید نسلی مقاوم اهتمام داشتند به جای خود و ان شاءالله مقبول درگاه حق واقع شود ! اما عبارت ” و تمامی مادران و همسرانی که جوانان و همسرانشان در جبهه ها از کیان کشود دفاع می کردند” زاید است و غرض خود را رزمنده خواندن است، باید گفت حاج محمود عزیز؛ جا نزن، تو کجا جبهه بودی، کدام لشگر، کدام گردان، کدام محور، کدام عملیات، نه جان من تو آنروز هم پشت جبهه دنبال پست بودی، حتی بعد از آن هم مسئول ستاد انتخاباتی هاشمی در محله خودتان شدی تا در دولت هاشمی پستی بگیری! تو آنروز به دستبوسی آقایان نائل می شدی تا دستی به پشتت بزنند و …بیا و خودت باش، به دنبال هاله و جبهه جعلی نباش.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates