04.03.2010

فیلم جعفر پناهی مجوز داشت

هرانا: پناه پناهی فرزند جعفر پناهی، ضمن ابراز نگرانی از وضعيت خانواده خود که نيمه شب دوشنبه بازداشت شده‌اند، خبرپردازی برخی سايت‌های اينترنتی، در زمينه مجوز نداشتن فیلم جعفر پناهی را تکذيب کرد.

خبرگزاری هرانا – پناه پناهی فرزند جعفر پناهی درباره خبرپردازی برخی سايت‌های اينترنتی، گفت: من بعد از بازداشت خانواده ام فقط با يک سايت خبری مصاحبه کرده ام اما برخی سايت ها اغراق کرده و حرفهايی را به من نسبت داده اند. از جمله به نقل از من نوشته اند در منزل پدرم مهمانی بوده در حاليکه هيچ مهمانی ای در کار نبود و من فقط گفته ام که مهمانان پدرم بازداشت شده اند. اين مهمانان نيز همگی عوامل فيلمبرداری و اکثرا عوامل تدارکات بودند و فيلمبرداری نيز با مجوز انجام می گرفته وآنها در حالی در حين فيلمبرداری بازداشت شده اند.

به گزارش کلمه، پناه پناهی ، فرزند جعفر پناهی ضمن ابراز نگرانی از وضعيت خانواده خود که نيمه شب دوشنبه بازداشت شده اند ، خبرپردازی برخی سايت های اينترنتی در اين زمينه را تکذيب کرد.

وی در گفتگو با کلمه اعلام کرد که پدر و ساير اعضای خانواده و مهمانان پدرش در حين فيلمبرداری فيلمی که مجوز داشته بازداشت شده اند.

فرزند جعفر پناهی گفت: اينکه گفته اند منزل پدر من از قبل از انتخابات، محل ساخت فيلم ضد نظام بوده کاملا کذب است و پدر من هيچ فيلمی ضد نظام نساخته ضمن اينکه درباره رويدادهای اخير نيز فيلمی نساخته است.

پناه پناهی با بيان اينکه ساخت فيلم هنوز تمام نشده تصريح کرد: برخی آقايانی که شايعه پردازی ميکنند چگونه قبل از ساخت و تدوين فيلم درباره محتوای آن چنين ادعاهايی را مطرح می کنند؟

فرزند جعفر پناهی ادعاهای طرح شده در برخی سايت ها به نقل از او را تکذيب کرده و گفت: من بعد از بازداشت خانواده ام فقط با يک سايت خبری مصاحبه کرده ام اما برخی سايت ها اغراق کرده و حرفهايی را به من نسبت داده اند از جمله اينکه به نقل از من نوشته اند در منزل پدرم مهمانی بوده در حاليکه هيچ مهمانی ای در کار نبود و من فقط گفته ام که مهمانان پدرم بازداشت شده اند. اين مهمانان نيز همگی عوامل فيلمبرداری و اکثرا عوامل تدارکات بودند و فيلمبرداری نيز با مجوز انجام می گرفته وآنها در حالی در حين فيلمبرداری بازداشت شده اند .

پناه پناهی با بيان اينکه هيچ گونه اطلاعی از محل نگهداری و وضعيت خانواده اش ندارد گفت: من به شدت نگران خانواده ام ، به خصوص خواهر و مادرم هستم.

جعفر پناهی، کارگردان مشهور سينما نيمه شب دوشنبه به اتفاق همسر، دختر و مهمانانش بازداشت شده اند و دادستان تهران روز گذشته گفته است که بازداشت وی به علت هنرمند بودن ايشان نيست و جنبه سياسی هم ندارد.

جعفری دولت آبادی افزوده است که جعفر پناهی در مظان ارتکاب برخی جرايمی بوده که گزارش شده و دستگيری او به دستور قاضی پرونده بوده و تحقيقات ادامه دارد.

همزمان سايت تابناک به نقل از يک منبع آگاه نوشته است که جعفر پناهی به همراه دوستان و همکاران خود در حال تهيه فيلمی عليه نظام بوده اند که با هوشياری دستگاه های امنيتی و با عملياتی به هنگام، او و همکارانش بازداشت شدند.

اين سايت همچنين جعفر پناهی را متهم کرده است که محل زندگی اش از پيش از انتخابات و پس از ۲۲ خرداد محل ساخت فيلم عليه نظام بوده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates