15.03.2010

چهارشنبه سوری


وبلاگ بلوچ: می‏دانم که هنوز چهارشنبه سوری نشده؛ اما حالا که حضرت رهبر و دار و دسته‏اش زود شروع کرده‏اند برما هم واجب نوروزی می‏شود که زودتر به استقبال این رسم برویم. این استقبال رفتن کلی صواب (منظورم همین صواب است نه آن یکی که با ث است) دارد. یکی از آن صواب ها این است که اگر دوستان عزیز خواستند؛ بتوانند این آتش سبز را که مخصوصاً بی نام و نشان تهیه‏ کرده‏ام بدون ذکر مأخذ بگذارند در وبلاگها و سایتهایشان. اجرش با ایران و دودش برود به چشم هر چه «آقا» است. سبزی آتشش مال مردم کوچه و خیابان که بهای ایستادن جلوی دایناسورها را با جان خود می‏پردازند.

گردنِ کلفت و حساب بانکی آقایان مال ما، درد و بلای ما مال آنها.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates