15.03.2010

اگر فردا جشن باستانی ما را به هم بزنید، کاری می کنیم یادتان برود که راه قدس، از کربلا می گذرد یا چهار راه گلوبندک

تارنمای سبز: آقای خامنه ای، واقعاً گمان می کنی، آیین باستانی و چند هزارساله چهارشنبه سوری را می توانی با یک فتوای ابلهانه، از صفحه تاریخ این سرزمین پاک کنی؟
ای سید فرتوت و رو به موت، به غلامان و خواجگان چماق به دستت بگو که فردا، در روز باشکوه چهارشنبه سوری، از جنوبی ترین نقاط شهر تا شمالی ترینش، در هر نقطه ایران، لحظه ای اگر تصور خام به هم زدن جشن آتش به سرشان بزند، کاری می کنیم که موقع دادن پیام احمقانه نوروزی ات، کلمه ها مثل سیگارت، توی گلویت بترکد. واژه ها همچون کاربیت، پف کند توی دهان معظم اله. کاری می کنیم یادتان برود راه قدس، از کربلا می گذرد یا از چهار راه گلو بندک.
می گویی نه؟ پس بنشین و خروش نور علیه تاریکی را نظاره گر باش.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates