19.03.2010

حاشیه ای بر داستان مضروب شدن نویسنده ی کیهان!

شفاف: برادر تازه پژوهشگر شده! نخست چندی در مورد معنای “فراماسون” با یکدیگر به گفت و گو بنشینیم
شفاف : یکی از کاربران سایت شفاف با نام علی رضا کریمی مطلبی را علیه آقای پیام فضلی نژاد نوشته است که البته طی روزهای گذشته تعداد زیادی از نویسندگان اصولگرا نسبت به رفتارهای وی اعتراضاتی داشته اند . با این حال سایت شفاف آمادگی خود را برای درج پاسخ های آقای فضلی نژاد اعلام می کند:

اخیراً یکی از نوابغ عرصه سیاست و عاشقان دیار شهرت، که رمز “بزرگی” و “کمال” در دوران فعلی – که همانا سخنگویی بر مرز دروغ، تهمت ، افترا به هر آنچه پیشتر، انقلابی نیکو و مردمداری اصیل محسوب می شد – را بسیار خوب فرا گرفته، پس از آنکه در پیچ پیچ های خیابان های تهران، ویراژ داده و هو هو کنان، خوشحالی می کرد، با موتورسوارانی بر سر نوع رانندگی درگیر شد، و شد “جانباز جنگ نرم”، و در این اثنا، البته فیض پراکنی کرد و اوتاد و پایه های سه دهه ی نظام را فراماسونی و جاسوس صهیونیسم خواند! و البته گفت مدارک نیز موجود است!

وی البته نیک پنداشته که فیض پراکنی از نوع تهمت به اوتاد پیشین، امروز سکوی پرتاب است ، اما نیامده توضیحی بیشتر در باب توطئه گری های میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی، این دو عضو لژ فراماسون های قسطنطنیه ارائه دهد.

در این مورد، چند سئوال کوتاه را مطرح می کنم:

برادر تازه پژوهشگر شده! نخست چندی در مورد معنای “فراماسون” با یکدیگر به گفت و گو بنشینیم، بد نیست؟ ببینیم این فراماسونی که می گویی، اصلاً بازمانده ای برش مانده یا خیر؟

عزیز گرانمایه! بگو ببینم این که دو فرد یاد شده ، یکی نخست وزیر سابق کشور و دیگری رییس جمهور 8 سال ایران، که در جلسات این گروه صهیونیستی، حضور داشته، چگونه در میان این همه نیروی اطلاعاتی قوی و سرویس های مقتدر ضد جاسوسی، خبرنگاران و گزارشگران تاپ و نمونه، مدارک این جلسات فقط و فقط در اختیار، ان پژوهشگر نمونه قرار گرفته؟

سئوال دیگر آنکه: آقای میرحسین موسوی که 8 سال نخست وزیر دولت رهبر معظم انقلاب و دوران پرافتخار حضرت امام (ره)، و مشاور سالیان اخیر رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (به حکم رهبری) و آقای خاتمی که 8 سال رییس جمهور ایران اسلامی بوده اند، توطئه گر و جاسوس صهیونیست هستند یا آن بچه ای که تا 10 سال پیش، جز منتهی الیه جریان اصلاح طلب خود را محسوب می کرد و برای تبریک به شیرین عبادی تا پلکان هواپیما هم بالا می رود، و یک ان تبدیل می شود به عاشق انقلاب و ارزش های و اصولگرایی ؟

کدام یک توطئه گرند آقای پ . ف؟

راستی! تویی که همواره دوست داری تیتر مطبوعاتی و سایت های خبری شوی، وقتی دیدی بهایی به تو داده نمی شود، خودت را ترور کردی؟ مانده ام تویی که سر در لاک خویش داری و مطالب کم مایه می نویسی، چگونه ظرف 10 سال اخیر، ده بار ترور شده ای؟ بله ده بار! یادم است خودت اخبار ترور شدنت را پخش کردی! همینطور که همواره مطالب مربوط به سخنانرانی های تئوریک !!! خویش را خودت می نشینی تنظیم می کنی، و بعد برای تمام دنیا ایمیل می کنی! آنهم نه یکبار که صد بار در روز!

مشخص است وقتی عبدالکریم سروش و بشیریه – که انتقادات زیادی به آنان وارد است – می آیند و می گویند مثلا “در فضای ایران، تهمت و دروغ علیه ما زیاد است”، سریع می روی در سایت های خودت تیتر می زنی که سروش و بشیریه: فضلی نژآد دروغ می گوید!!!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates