19.03.2010

لحظه تحویل سال نوایرانی

منبع: لحظه تحویل سال نوایرانی٬ ساعت ۲۰ و ۵۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه شنبه٬ ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۸ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۱۰ میلادی بر مبنای طول سال اعتدالی گاهشماری ایرانی
شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک در تقویم رسمی کشور٬ لحظه تحویل سال را بر مبنای طول سال متغیر ساعت ۲۱ و ۰۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه٬ ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ اعلام کرده‌است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates