26.03.2010

بهم زدن جشن نوروزی سفارت ایران در اسلو

یوتوب:


سفره هفت سین جشن عید سفارت جمهوری اسلامی در نروژ
با تصاویر جانباختگان راه آزادی و عدالت سبز شد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates