29.03.2010

اتحادیه عرب: ایران جزایر سه گانه را به امارات بدهد تا برادری مان حفظ شود!

عصرایران: در متنی که به تصویب این نشست رسید، درخواست شده تا موضوع جزایر سه گانه ایرانی مورد ادعای امارات در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود.
سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست خود در شهر” سرت ” لیبی ، ضمن حمایت از ادعای حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، انجام اقدامات و بهره گیری از وسایل مسالمت آمیز توسط امارات برای بازگرداندن حاکمیتش بر این جزایر (!) را تایید کرد.

نشست اتحادیه عرب در سطح سران دیروز یکشنبه به کار خود پایان داد.

در بند پنجم بیانیه پایانی نشست عادی بیست و دوم سران کشورهای عربی در لیبی آمده است:
“برای حفظ روابط برادرانه عربی ایرانی، دوباره از دولت ایران می خواهیم که از سه جزیره اماراتی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی عقب نشینی کند و این سه جزیره را به حاکمیت امارات بازگرداند.
همچنین از موضع دولت امارات برای پی گیری اقدامات و وسایل مسالمت آمیز برای بازگرداندن جزایر سه گانه تقدیر می شود.
از معمر قذافی رهبر لیبی می خواهیم تلاش های خود را میان ایران و امارات ادامه دهد تا ارجاع موضوع جزایر سه گانه به دادگاه بین المللی موافقت شود.”

خبرگزاری رسمی مصر نیز از شهر سرت لیبی محل برگزاری نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب گزارش داد در متنی جداگانه ای که به تصویب این نشست رسید، درخواست شده تا موضوع جزایر سه گانه ایرانی مورد ادعای امارات در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود.

بر پایه این متن ، ادعا شده که جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ متعلق به امارات هستند ولی هم اکنون توسط ایران اشغال شده اند!

در این متن ادعا شده که ادامه اشغال سه جزیره اماراتی ! توسط ایران باعث می شود تا امنیت منطقه (خلیج فارس) به طور کامل به خطر بیافتد و از معمر قذافی رهبر لیبی نیز خواسته شده تا تلاش های میانجیگرایانه ای را در موضوع جزایر سه گانه ایرانی انجام دهد.

براین اساس ، طرح های ایران برای ساخت واحدهای مسکونی برای اسکان دادن به ایرانی ها در جزایر سه گانه، رزمایش های نظامی ایران که شامل این جزایر و حریم دریایی و هوایی این جزایر می شود محکوم شده است.

در این متن همچنین از ایران خواسته می شود تا از این اقدامات و فعالیت های تحریک آمیز دست بردارد اقداماتی که بیانگر دخالت در امور داخلی دولت مستقل است و به ایجاد اعتماد کمکی نمی کند بلکه باعث تهدید امنیت و ثبات در منطقه می شود و امنیت دریانوردی بین المللی و منطقه ای در خلیج فارس را به خطر می اندازد.

همچنین از ایران خواسته شده تا مسئله جزایر سه گانه براساس مبانی و قواعد قانون بین الملل و از جمله رجوع به دادگاه بین المللی حل شود یا اینکه به گفت وگوهای دو جانبه تن دهد .

این متن از معمر قذافی رهبر لیبی نیز خواسته شده تلاش کند تا ایران ارجاع موضوع جزایر سه گانه به دادگاه بین المللی را قبول کند و همه کشورهای عربی نیز در ارتباطها و تماس های خود با ایران موضوع جزایر سه گانه را پیش بکشند و مطرح کنند.

همچنین این متن توصیه می کند تا به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت اهمیت باقی ماندن موضوع جزایر سه گانه در میان موضوعات مطرح در شورای امنیت ابلاغ شود تا اینکه ایران به اشغال جزایر سه گانه پایان دهد و دبیر کل اتحادیه عرب نیز این موضوع را پیگیری و گزارشی را در این باره به اتحادیه عرب ارائه کند.

موضوع جزایر سه گانه که ایران بارها بر مالکیت کامل بر آنها تاکید کرده در حالی مطرح می شود که نشست اتحادیه عرب در لیبی قرار بود برای موضوع اشغال فلسطین توسط اسرائیل و اقدامات اشغالگرایانه صهیونیست ها برای یهودی سازی شهر قدس اقدامی انجام دهد .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates