06.05.2010

مخالفت دادگستری فرانسه با استرداد کاکاوند به آمریکا

خُسن آقا: آقا این فرانسوی ها خیلی حرامزاده هستند، این یکی را هم با کلوتيلد ريس مبادله کرد!
رادیوفرانسه: مجید کاکاوند در سخنانی خطاب به خبرنگاران از دادگستری فرانسه به خاطر این که برغم به گفتۀ او “تبلیغات و فشارهای سیاسی آمریکا” به کلیۀ تحقیقات لازم دست زده است تجلیل کرد. این مهندس ایرانی افزود آمریکائیان باید بفهمند که نمی توانند قوانین خاص خود را به کشورهای دیگر تحمیل کنند.

دادگستری فرانسه امروز با استرداد مجید کاکاوند، مهندس ایرانی دستگیر شده در پاریس، به ایالات متحدۀ امریکا مخالفت کرد.

مجید کاکاوند در پی مخالفت دادگاه تجدید نظر پاریس با استرداد او به آمریکا، ایالات متحدۀ آمریکا متهم کرد که در پی گمراه کردن دادگستری فرانسه بوده است. مجید کاکاوند تصمیم دادگاه پاریس را دلیلی قطعی و نهائی بر صحت ادعای خود دانست.

دادگستری آمریکا، این شهروند ایرانی را به ارسال وسائل و ابزاری به ایران متهم کرده است که دارای مصارف دوگانۀ نظامی و غیرنظامی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه تجدید نظر پاریس به این نتیجه رسیده است که اقدامات مجید کاکاوند در زمانی صورت گرفته است که از نظر قوانین فرانسه مستوجب مجازات نبوده است.

مجید کاکاوند در سخنانی خطاب به خبرنگاران از دادگستری فرانسه به خاطر این که برغم به گفتۀ او “تبلیغات و فشارهای سیاسی آمریکا” به کلیۀ تحقیقات لازم دست زده است تجلیل کرد.

این مهندس ایرانی افزود آمریکائیان باید بفهمند که نمی توانند قوانین خاص خود را به کشورهای دیگر تحمیل کنند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به تصمیم امروز دادگاه تجدید نظر پاریس اختصاص داده است به این نکته اشاره می کند که جمهوری اسلامی ایران پس از بازداشت مجید کاکاوند بارها خواستار آزادی او شده بود که سرنوشتش پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم برغم تکذیب تهران و پاریس به نوعی به سرنوشت خانم کلوتیلد ریس شهروند فرانسوی دستگیر شده در ایران گره خورده بود.

خانم کلوتیلد ریس که در دانشگاه اصفهان به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت به اتهام عکس گرفتن از تظاهرات مردم اصفهان و ارسال گزارشی به سفارت فرانسه دستگیر و به جاسوسی متهم شد و پس از گذراندن یک ماه در زندان اوین به قید وثیقه آزاد و هم اکنون در انتظار صدور رأی دادگاه در سفارت فرانسه در تهران به سر می برد.

مجید کاکاوند در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با سرنوشت خانم ریس وجود هرگونه توافق و سازشی میان پاریس و تهران در این مورد را تکذیب کرد و پروندۀ خانم ریس را پرونده ای دیگر دانست و در عین حال ابراز امیدواری کرد که در صورت بیگناه بودن هر چه زودتر آزادی خود را بازیابد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates