14.05.2010

اعتصاب 13 مه 23 اردیبهشت در سنندج

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates