17.05.2010

مراسم هفتمین روز جانباخته راه آزادی مهدی اسلامیان با حضور گسترده مردم شیراز برگزار شد

پیک ایران: بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، روز گذاشته مراسم گرامیداشت هفتمین روز جانباخته راه آزادی مهدی اسلامیان از اعدام شدگان 19 اردیبهشت ماه در شیراز برگزار شد در این مراسم علاوه به خانواده،بستگان و دوستان تعداد زیادی از مردم در آن شرکت کردند و یاد این جانباخته راه آزادی را گرامی داشتند.
روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه مراسم گرامیداشت هفتمین روز جانباخته راه آزادی مهدی اسلامیان در شیراز برگزار شد. این مراسم از ساعت 17:00 آغاز گردید. که در آن علاوه بر حضور بستکان ودوستان تعداد زیادی از مردم در آن شرکت کردند. مردم دسته ،دسته در مراسم حضور می یافتند و یاد و خاطره مهدی اسلامیان را گرامی میداشتند.
تعداد شرکت کنندگان در این مراسم بسیار زیاد بود و از نقاط مختلف استان و حتی از شهرستانها در آن شرکت داشتند.مراسم گرامیداشت هفتمین روز جان باخته راه آزادی تا ساعت 21:00 ادامه داشت.
مامورین وزارت اطلاعات در روزهای گذشته این خانواده را تحت شدیدترین فشارها و تهدیدات قرار داده بودند که از گرفتن مراسم گرامیداشت خوداری کنند که با ایستادگی خانواده اسلامیان آنها عقب نشستن و به این خانواده گفته شد که مراسم را فقط با حضور اعضای خانواده و بستگان برگزار کنند .اما خانواده اسلامیان به خواست مامورین وزارت اطلاعات جواب رد دادند و به آنها اعلام کردند که ما این مراسم را برگزار خواهیم کرد.
مامورین وزارت اطلاعات در طی مدت برگزاری مراسم در اطراف محل برگزاری حضور داشتند و با تهدید و برخورد غیر انسانی سعی داشتن که از شرکت مردم ممانعت کنند .ولی خانواده و مردم به تهدیدات و برخوردهای غیر انسانی آنها توجهی نمی کردند .
شب گذشته خانم مریم راحمی مادر زنده یاد مهدی اسلامیان در اثر فشارها و ناراحتیها و سوگ از دست دادن فرزندش وضعیت جسمی وی به وخامت گرایید و به بیمارستان منتقل شد او در حال حاضر در بیمارستان بستری است .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates