20.05.2010

حزب لاشخورها: نفوذ اعضای یک حزب سیاسی به سازمان تأمین اجتماعی

بازتاب: از سوی دیگر چندی پیش سازمان تأمین اجتماعی، همایشی با عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها، تحقق عدالت اجتماعی» را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار کرد به طوری که اعضای این حزب سیاسی از گردانندگان اصلی این همایش بودند و حضور آنها در این همایش محسوس بود. همایشی که به طور طبیعی و ذاتی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی نیست!
تابناک اجتماعی – اطلاعات رسیده از سازمان تأمین اجتماعی از نفوذ یک حزب سیاسی با مارک دانشجویی در این سازمان حکایت دارد!

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، حزب 72 تن ایران اسلامی که خود را تشکل و حزبی دانشجویی و طرفدار دولت می‌داند، در سازمان تأمین اجتاعی نفوذ کرده و حتی گفته می‌شود مهدی فتحی، دبیرکل این حزب سیاسی، به عنوان بازرس ویژه ذبیحی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، برگزیده شده است؛ البته گویا علاوه بر فتحی، یکی دیگر از اعضای حزب 72 تن ایران اسلامی نیز در دفتر مدیرعامل تأمین اجتماعی مشغول به کار است.

بنابر این گزارش، از سوی دیگر چندی پیش سازمان تأمین اجتماعی، همایشی با عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها، تحقق عدالت اجتماعی» را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار کرد به طوری که اعضای این حزب سیاسی از گردانندگان اصلی این همایش بودند و حضور آنها در این همایش محسوس بود. همایشی که به طور طبیعی و ذاتی از وظایف وزارت رفاه است نه از وظایف سازمان تأمین اجتماعی!

این در حالی است که رئیس پیشین هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و دبیر فعلی هیأت امنای این سازمان در برابر نفوذ این حزب سیاسی به سازمان تأمین اجتماعی سکوت اختیار کرده چرا که گفته می‌شود مدیرعامل تأمین اجتماعی و نورالدینی معاونت حقوقی و امور مجلس این سازمان حمایت گسترده‌ای از حزب 72 تن ایران اسلامی انجام می‌دهند به گونه‌ای که حتی صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی نیز نتوانسته است بر این‌گونه امور در سازمان تأمین اجتماعی نظارت و مدیریت داشته باشد.

اینها در حالی است که ذبیحی، مدیرعامل تأمین اجتماعی، مدعی است که در دولت‌های گذشته، احزاب سیاسی در این سازمان منافع داشته‌اند و میلیاردها تومان از منابع مالی تأمین اجتماعی سوءاستفاده کرده‌اند اما گویا تاریخ حداقل در این سازمان تکرار می‌شود و تأمین اجتماعی، همچنان مورد لطف احزاب سیاسی روز البته این بار با مارک دانشجویی آن در خدمت سازمان تأمین اجتماعی است.

البته گفتنی است که رئیس‌جمهور در سفر استانی خود به کهکیلویه و بویراحمد گفته بود، «هر کس که پارتی‌بازی کند از دولت احمدی‌نژاد نیست» حال باید دید واکنش رئیس‌جمهور نسبت به انتصاب‌های ذبیحی، مدیرعامل تأمین اجتماعی که از قضا رئیس امور استان‌های ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد نیز بوده است، چگونه خواهد بود؟!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates