21.05.2010

شجریان؛ پاسخ یکی از خوانندگان به روزنامه رسالت

ایران پرس نیوز: در واكنش به اظهارات سخيف روزنامه رسالت كه تعداد خوانندگانش درطول يكسال به اندازه نيمی از شركت كنندگان يك شب كنسرت شجريان هم نيست بايد گفت اولا شجريان پرورده انقلاب نيست و 45سال پيش زمانی كه مقام معظم رهبری برای دو ريال روضه می خواندند ايشان در برنامه نخبه پرور راديو گلها به همراهی بزرگترين اركستر خاورميانه آثار فاخر موسيقی را اجرا ميكردند

2-درحاليكه شما با ميلياردها تومن پول در جشنواره مضحك فجرتان 30سال نتوانستيد توجه1٪از مردم ايران را به آن جلب كنيد شجريان به همراه ابرمرد موسيقی مشرق زمين پرويزمشكاتيان(كه برای شرايط فاسد موجود و غم قتل عام خيابانی مردم دق كرد) در جشن هنر شيراز كه با حضور بزرگترين موسيقيدانان جهان نظير منوهيم,پرمن و اويستراخ برگذار ميشد هنرنمايی می كرد و توجه دنيا را برمیانگيخت

3-واحد موسيقی صداوسيمای شما كه با 3ميليارد بودجه سالانه حتی 1اثر كه مورد پسند مردم واقع شود تحويل نداده و تنها به مكانی برای دزدی هنرمندان درجه5تبديل شده,با 10بخش آگهی و تبليغات خيابانی و سانديس حتي 1000نفر را در مهديه تهران برای مداحان اوباشتان نتوانسته جمع كند اما شجريان بدون تبليغ و تنها با پيچيدن دهان با دهان مردم 50000 نفر را در5شب كنسرتش در تهران پذيرايی كرده و 3برابر اين جمعيت هم پشت دربهای بسته ميمانند

بجاي اين حرفها فكری به حال روزنامه رسالت بكنيد كه فقط مورد استفاده قصابی ها و سبزی فروشی هاست

وطن فروش هنرمندان درجه پنجمی هستند كه بدون توجه به كشتار جوانان وطنشان در مراسم تحليف قاتل شركت كردند

از شاهين شهر اصفهان

***

حمله باند فاشیستی احمدی نژاد به شجریان

سایت حکومتی پرچم متعلق به باند فاشیستی احمدی نژاد: روزنامه رسالت در پی اظهارات اخیر محمدرضا شجریان در استرالیا سروده یک شاعر را منتشر کرد.

بخشی از ابیات این شعر را می خوانید:

چه فخر می کنی ای تاجر صدا به خودت
که هر چه هست ز لطف خدای سبحان است
ببین که هر که به خود متکی است آخر کار
زباد حادثه چون بیدها پریشان است

***

وطن فروش نمی گویمت که این همه نیست
ولی جفای تو از حد گذشت با مردم
زمانه داور خوبی است عاشقانه بخوان
به سوت و کف نکنی نازنین خودت را گم

***

کجای جنگ تو محکوم کرده ای دشمن
کجا نوشته که صدامیان چو خاشاکند
تو فکر پول بلیت و منافع و کنسرت
چه فهم می کنی آن سینه ها که صد چاکند

***

به هر کجای جهان می روی و می آیی
به روی شانه مردم نشسته ای مطرب
طرب نمای و مزن زخم با زبان نفاق
سکوت کن که تو ساز شکسته ای مطرب

***

چقدر مال و منالت ز انقلاب فزود
حلال چونکه تو سلطان ساز و آوازی
ولی مزن به زبان زخم مردمانت را
مکن به ملت آزاده این همه بازی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates