07.06.2010

» جعفر پناهی:بازجوها فکر می کردند در سلولم فیلم می سازم

کلمه: جعفر پناهی کارگردان ایرانی (”دایره”، “آفساید”) که هفتۀ پیش بعد از ده روز اعتصاب غذا در مقابل پرداخت وثیقه از زندان اوین آزاد شد برای اولین بار به طورمفصل از دوران بازداشتش گفته است.
به گزارش پایگاه خبری ایران در جهان ،پناهی در گفتگو با شبکۀ “آرته ژورنال” از بازجویی تقریباً مضحکی صحبت می کند که در پایان آن مقام های مسئول تهدید کرده اند خانوادۀ پناهی را هم بازداشت می کنند، در پی این تهدید وی تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است. پناهی در ماه مارس همراه با همسر و دختر چهارده ساله اش و ۱۴ نفر دیگر بازداشت شده بودند. همۀ دستگیرشدگان را به جز پناهی بعد از چند روز آزاد کردند.

از صحبت با “آرته” بر می آید تشکیلات ظاهراً ظنین بوده پناهی حتی در سلولِ کاملاً زیر مراقبت خود فیلم می ساخته است. به گفتۀ پناهی شب ها او را از سلول خارج می کرده اند و از عنوان “فیلم زندگیش” از او می پرسیده اند. در ادامه پناهی توضیح می دهد موضوع سرِ فیلمی نبوده که در خانه روی آن کار می کرده بلکه به گفتۀ بازجو “موضوع سر فیلمی است که در سلولتان می سازید”.

به گفتۀ پناهی ساختن فیلم در زندان با توجه به نظارت شدید کاملاً غیرممکن بوده است.

علت این بازجویی ظاهراً این بوده که پناهی به همبندانش گفته پنج فیلم ساخته که به آنها “افتخار” می کند و اکنون در زندان سناریوی “فیلم زندگیم” در حال شکل گیری است. بازجوها این حرف ها را شنود کرده اند و دلیلی برای قاچاق دوربین به زندان دانسته اند. پناهی در مصاحبه می گوید: “تمام جست و جوها و همۀ فشارها تنها حاصل تخیل آنهاست، نتیجۀ ترسشان از سینما. به فیلمی فکر کردن یا آرزوی آن را داشتن در اینجا جرم است”.

در حالیکه پناهی بعلت انتقادش خود را آمادۀ بازداشت مجدد می کند کار برای حامی او عباس کیارستمی و هنرپیشۀ فیلمش ژولیت بینوش در حال حاضر به نسبت راحت تر است. فیلمِ در ایتالیا ساخته شده و در کن برای اولین بار به نمایش درآمدۀ است .فیلم عباس کیارستمی به نام “رونوشت برابراصل” اجازۀ نمایش در ایران ندارد.

کیارستمی و ژولیت بینوش در کن، جایی که بینوش جایزۀ بهترین بازیگر زن را گرفت، بشدت از پناهیِ در حالِ اعتصاب غذا دفاع کرده بودند. اشک های بینوش در کنفرانس مطبوعاتی و نیز تصویر و نام پناهی که وی در مراسم پایانی بالا گرفت در سراسر جهان تأثیر گذاشت. از طرف دیگر پناهی که به گفتۀ خود در زندان تقریباً هیچ خبری کسب نمی کرده است.

جعفر پناهی ،در گفتگویِ “آرته” از حمایت فیلم سازان جهان که کمک کردند “دوباره نزد خانواده ام باشم” تشکر کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates