Jan 21 2003

بسته شدن روزنامه نوروز منو

نوشته:     :::       Comments Off on بسته شدن روزنامه نوروز منو

بسته شدن روزنامه نوروز منو بیاد این حکایت انداخت: میگن در زمان حمله‌ی مغول‌ها، دو سرباز مغولی از محله‌ای میگذشتند، چند ایرانی را دیدند آنها را جمع کردن و دورشان دایره‌ای کشیدند و گفتند منتظر بمانید تا ما برویم شمشیر بیاوریم و سر شما را ببریم. سربازان مغول پس از مدتی بازگشتند و سر آنها را بریدند.
این حکایت چه درست باشد چه غلط امروز به یقین میتوان حدیث اصلاح طلبان با اقتدارگرایان را از این نوع تصور کرد. اینها با بیشتر از %80 پشتوانه‌ی مردمی قادر نیستند گروهی ملای بیسواد و پیر و خرفت را سر جایشان بنشانند و روز بروز از سنگری به سنگر دیگر عقب نشینی میکنند.
باور بفرمایید من که دارم به این حکایت سربازان مغولی و سربریدن ایرانیان ایمان می آورم شما چطور؟

نوشته: در ساعت: 12:33 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on بسته شدن روزنامه نوروز منو  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی