05.07.2010

دولت نروز سفیر رژیم ایران را در اعتراض به وضعیت مجید توکلی و احکام سنگسار یک زن و اعدام یک نوجوان احضار کرد

همبستگی ملی:
خبرگزاری فرانسه ـ اسلو ـ روز دوشنبه وزارت خارجه نروژ حسین رضوانی, سفیر رژیم ایران را احضار کرد و به حکم اعدام یک زن از طریق سنگسار و حکم اعدام یک نو جوان و نیز وضعیت زندانی سیاسی مجید توکلی به رژیم ایران اعتراض نمود.

وزارت خارجه نروژ گفت تصمیم دولت برای احضار سید حسین رضوانی همچنین به خاطر نشان دادن اعتراض این کشور به رژیم ایران به خاطر وضعیت مخالفان زندانی بود.

اسپن بارث اید, یک مقام وزارت خارجه به خبرگزاری فرانسه گفت: من سفیر را احضا کردم تا یک پیام روشن از نظرات نروژ در باره سه مورد به او بدهم.

یک مادر ۴۳ ساله که دارای دو فرزند است و در ماه مه ۲۰۰۶ به خاطر همین اتهام محکوم شده و با ۹۹ ضربه شلاق مجازات شده است.

این مقام وزارت خارجه گفت: سکینه محمدی آشتیانی که به خاطر زنا به مرگ از طریق سنگسار محکوم شده, قبلا نیز به خاطر همین اتهام مجازات شده است.

این مقام وزارت خارجه نروژ گفت مطابق اصول شناخته شده بین المللی یک متهم نباید به خاطر یک جرم بیش از یک بار مجازات شود.

دو مورد دیگر که به خاطر آنها سفیر رژیم به وزارت خارجه احضار شده , مربوط به محمد رضا حدادی که به خاطر ارتکاب قتل در زمانی که زیر ۱۸ سال بوده به اعدام از طریق حلق آویز محکوم شده است.

مورد سوم مربوط به مجید توکلی یک رهبر جنبش دانشجویی است که به خاطر اعتراض علیه رژیم در سال گذشته دستگیر شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates