17.07.2010

وزیر نفت: تهدید شرکتهای نفتی خارجی

رادیوفرانسه: فشارتحریم های بین المللی در زمینه صنایع نفت و گاز بیش از پیش بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکند. در چنین شرایطی است که مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده که یک لیست سیاه در انتظار شرکت های خارجی نفتی خواهد بود که تعهدات خود را اجرا نکرده اند. اما به عقیدۀ دکتر حسن منصور تهدیدهای وزیر نفت جمهوری اسلامی نوعی کتمان حقیقت است.

شرکت های بزرگ نفتی غرب مدت هاست که ازفعالیت در ایران دست کشیده اند. اکنون برای فعالیت در ایران در زمینه نفت و گاز، ما شاهد تردید های شرکتهای کوچک و بزرگ دیگری هستیم . شرکتهای نفتی و گازی روسیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه جمهوری اسلامی، اقدام به بازنگری استراتژی همکاری خود با جمهوری اسلامی ایران نموده اند.

در چنین شرایطی است که مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام نموده که یک لیست سیاه در انتظار شرکت های خارجی نفتی خواهد بود که تعهدات خود را اجرا نکرده اند.

وی گفته است :” اگر یکی از شرکت های نفتی و یا گازی خارجی علیه ایران اقدام کند، ما مجبور خواهیم شد این واقعیت را در نظرگرفته و این شرکت را در لیست سیاه گذاشته و این شرکت بیش از این در کشورمان کار نخواهد کرد.”

به گفته وزیر نفت ، شرکت نفتی لوک اویل روسیه از جمله شرکت های است که از مشارکت در طرح توسعه میدان نفتی اناران کنار گذاشته شده است. با این وجود، مسعود میر کاظمی نگفته که شرکت لوک اویل در لیست سیاه قرار میگیرد. وی حتا با کلامی مبهم گفته که ادامه همکاری با شرکت لوک اویل ضمن ارزیابی مجدد محتوای قرارداد فیمابین امکان پذیر است.

شرکت لوک اویل دومین شرکت تولید و استخراج نفت روسیه است که براساس قراردادی با ایران از سال 2005عملیات طرح وتوسعه میدان نفتی اناران- این میدان نفتی در غرب ایران بوده و با کشور عراق مشترک میباشد، را بعهده داشته است. این شرکت پس از اعلام مجازات های بین المللی علیه ایران ، ادامه اجرای طرح میدان نفتی اناران را معوق نموده است.

یاد آور میشویم که شرکت های روسی طرف قرارداد جمهوری اسلامی در زمینه انرژی، بدلیل هماهنگی با موازین مجازات های بین المللی و پس از قطعنامه چهارم شورای امنیت بر علیه ایران، کلیه عملیات خود را در ایران معوق نموده اند.

در باره این موضوع گفتگوئی انجام داده ایم با حسن منصور استاد اقتصاد در دانشگاه لندن.

از وی میپرسیم :

-این تهدیدات وزیر نفت چه تاثیراتی بر روی شرکت هایی دارد که عملیات خود را در ایران معوق کرده اند؟

-آیا قطعنامه چهارم شورای امنیت و مجازاتهای یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا برعلیه ایران، شرکت های روسی را غافلگیر کرده است؟

-با توجه به کنار کشیدن اکثریت شرکت های جهان از بازار نفت و گاز در ایران ، صنعت نفت و گاز کشور در برابر چه چالش عمده ای قرار گرفته است؟

حسن منصور اعتقاد دارد که تهدیدهای وزیر نفت جمهوری اسلامی به نوعی کتمان حقیقت است. وی میگوید که سخنانش مانند سخنان سیاستمدار دوران لوئی شانزدهم در فرانسه، تالیران است که گفت “سخن نباید گفت، مگر برای کتمان حقیقت”.

سخنان آقای وزیر بیشتر مصرف تبلیغات داخلی دارد و از واقعیت فاصله دارد. وی میگوید که شرکت لوک اویل باین دلیل فعالیت هایش را در ایران متوقف کرده که نمیخواهد هدف تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد. وی اعتقاد دارد که بدین ترتیب اکثریت شرکت های نفتی و گازی روسیه فعالیتهایشان را در ایران متوقف کرده و یا خواهند کرد.

در باره بیانیه مشترک وزرای نفت روسیه و جمهوری اسلامی و ایجاد نقشه راه حسن منصور میگوید که همانگونه که قبلاً نیز گفتم هیچگونه زمینه واقعی برای همکاری در زمینه انرژی بین دو کشور وجود ندارد و این بیانیه که چند روز پیش صادر شده را باید به حساب اهدافی گذاشت که فقط مصرف تبلیغاتی و رسانه ای دارند.

حسن منصور میگوید که آمار و اطلاعاتی که وزیر نفت از میزان تولید نفت خام و تولید بنزین در داخل کشور میدهد حقیقت ندارد.در حالی که مسعود میرکاظمی ادعا میکند که تولید نفت خام در ایران 4.2 میلیون بشکه در روز است، همگان واقفند که تولید کنونی از مرز 3.75 میلیون بشکه در روز تجاوز نمیکند. همچنین با روند کنونی باید در انتظار بود که هر ساله، تولید نفت خام روزانه به میزان دویست هزار بشکه کاهش یابد…

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates