22.07.2010

آمريکا: ايران از سه گروه افراطی شيعه در عراق حمايت می کند

رادیوفردا: ژنرال ری اوديرنو، فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی از سه گروه عمده افراط گرای شيعی که تلاش هايی برای حمله به پايگاه نيروهای آمريکايی داشته اند، حمايت می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ژنرال اوديرنو در واشينگتن و در جمع خبرنگاران گفت: «ايران به حمايت مالی، آموزش و انتقال اسلحه و مهمات به گروه های شيعی ادامه می دهد.»

پيشتر آمريکا، جمهوری اسلامی را به حمايت از ناآرامی ها در عراق متهم کرده بود اما اين نخستين بار است که به ارتباط مستقيم با دولت تهران با گروه های مشخص در عراق اشاره می کند.

ژنرال اوديرنو گفت:«ايرانی ها به برنامه پيچيده تری با گرو های کوچکتری از افراط گرايان رسيده اند و در حال حاضر با سه گروه کتائب حزب الله، اعضای عصائب اهل الحق و لشکر روز موعود، همکاری دارند.»

وی افزود:«خيلی سخت است که بتوان گفت گروه های ياد شده در تماس مستقيم با دولت جمهوری اسلامی باشند يا نه ولی اين را می دانيم که بسياری از آنها در ايران زندگی می کنند، بيشتر آنها در ايران آموزش ديده اند و خيلی از آنها اسلحه و مهمات خود را از ايران دريافت می کنند.»

ژنرال ادويرنو همچنين گفت که باور دارد شاخه سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تامين مالی و آموزش اين گروه ها دست دارد.

وی افزوده که گروه کتائب حزب الله در سال ۲۰۰۷، سه سال پيش کاميونی حاوی مواد منفجره را در يک ايستگاه بازرسی مشترک نيروهای آمريکايی و عراقی منفجر کرد ولی در دو عمليات ديگر در سال جاری، ناکام ماند.

ژنرال اوديرنو روز سيزدهم ژوئيه، حدود يک هفته پيش، با ذکر جزييات از نقشه کتائب حزب الله در هفته های گذشته خبر داد که در پی آن نيروهای آمريکايی در عراق، اقدامات امنيتی و حفاظتی را افزايش دادند.

وی همچنين به نظرسنجی های موسسات آمريکايی در عراق اشاره کرده که می گويد حدود ۸۵ درصد از مردم عراق، دخالت ايران در امور سياسی عراق را رد می کنند.

قرار است تا اول سپتامبر سال جاری، (اوائل شهريورماه امسال) بيشتر نيروهای آمريکايی از عراق خارج شوند و فقط ۵۰ هزار نيروهای نظامی باقی خواهند ماند که ماموريت آنها در دسامبر سال ۲۰۱۱ (حدود يک سال و نيم ديگر) به پايان می رسد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates