23.07.2010

تشکیل شورای عالی سینما به ریاست محمود احمدی نژاد

خُسن آقا: آخه چه کسی بهتر از مموتی می تونه فیلم بازی کنه!
رادیوفرانسه: وزیر ارشاد، ضمن تأکید بر حمایت های لازم از طرح تشکیل شورای عالی سینما، این اقدام را گامی بزرگ و بی سابقه در تاریخ سینمای ایران به شمار آورد که مورد حمایت رئیس جمهور می باشد.

سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که رئیس جمهوری با تشکیل شورای عالی سینمائی به ریاست خود، موافقت کرده و بزودی اعضای این شورا مشخص خواهند شد.

وزیرارشاد اظهار داشت که “شمقدری” معاون سینمائی وزارت ارشاد نیزدرجلسه امروز دولت حضور داشت. خبرگزاری ایرنا، می نویسد، در این جلسه فعالیت های سینمائی و اقدامات انجام شده در طول 9 ماه گذشته بررسی شد و نیازهای سینمایی ایران برای انجام تحول اساسی و اقدامات مهم تر مورد بحث قرار گرفت .

وزیر ارشاد، ضمن تأکید بر انجام حمایت های لازم از این طرح، از موافقت اعضای دولت سخن گفت و این اقدام را گامی بزرگ و بی سابقه در تاریخ سینمای ایران به شمار آورد که مورد حمایت دولت و رئیس جمهور می باشد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، در ارتباط با وضعیت دستمزد بازیگران سینما، از تهیه کنندگان و اصناف خواست تا تعریف های جدیدی در خصوص تعیین دستمزدها در کلیه خدمات سینمائی ارائه دهند، زیرا به نظر وی سینمای ایران بازده اقتصادی ندارد و باید ساماندهی شود.

نوشابه امیری روزنامه نگار که درزمینه فیلم و سینما نیز فعالیت داشته است، تأکید می کند که فرهنگ بخشنامه ای نیست و در شرایطی که دولت، خود بر همه حوزه های سینمائی تسلط و کنترل دارد، فیلم ها بر اساس معیار های تعیین شده ساخته می شود و این طرح نیز فیلم سازی را در شرایطی که مطابق خواسته دولت باشد تأمین می کند و اهمیتی برای “سینمای ایران” ندارد………

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates